Vælg en side
 

Centrale frivilligdokumenter

Budgetter

Bestyrelsens Forretningsorden

Referater fra bestyrelsesmøder

Se alle referater fra årene 2014-2020 her

IMCC’s Strategi

Handleplaner (2016-2020)

IMCC Alumneforening

Ønsker du en uddybning af foreningens referater, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen eller sekretariatet.