Hvad laver vi?

Som medlem af IMCC har du mulighed for at arbejde med sundhedsfremme sammen med andre unge fra en række forskellige studiemæssige baggrunde.

Du kan for eksempel komme på udvekslings- og klinikophold i eller udenfor Danmark, undervise danske børn og unge i sundhedsrelaterede emner, deltage i nationale og internationale konferencer og aktiviteter, projekt- og økonomistyre udviklingsprojekter i samarbejde med unge fra lokalområdet i Afrika, Mellemøsten eller Asien, eller skabe debat om et sundhedspolitisk emne i Danmark, EU eller FN. Uanset hvad du vælger, giver dit engagement i IMCC lærerige oplevelser og erfaringer for livet.  

 

Kort fra tanke til handling

Det er de frivillige, der udvikler, koordinerer og implementerer vores projekter. Derfor vil du som frivillig blive både udfordret og styrket personligt, fagligt og socialt. IMCC består af en række frivilliggrupper kaldt “aktiviteter”. De forskellige aktiviteter er grupperet i fire såkaldte “farvefællesskaber” – på almindelig dansk “interessefællesskaber”.

Du kan læse meget mere om vores forskellige aktiviteter nedenfor eller i vores IMCC brochure. Tøv endelig ikke med at tage kontakt til den eller de frivilliggrupper, du synes lyder spændende. Det er ganske uforpligtende. 

 

Aktiviteter inden for “det blå interessefællesskab” er frivilliggrupper, som arrangerer en lang række klinik- og udvekslingsophold for medicinstuderende. I disse grupper står IMCC frivillige klar til at hjælpe dig med at komme på et hav af spændende og lærerige udlandsophold, uanset om du ønsker at være i Danmark, rejse nord, øst, vest eller syd på. Opholdene giver dig oplevelser og erfaringer, du sent vil glemme.  
Hvis du for eksempel har en særlig interesse for det kongelige rigsfællesskab, tilbyder IMCC Grønland og Nordisk Præklinik klinikophold i Grønland og Færøerne. Hvis du er nysgerrig på sygehusvæsenet i Europa eller resten af verden, støtter Exchange gruppen dig med at komme på udvekslingsophold til et udenlandsk hospital af en varighed på fire uger. Og endelig hvis du synes tropemedicin, og de udfordringer der hører med, er spændende, kan du ved hjælp af Praktikant i Troperne (PIT) for eksempel komme på et praktikophold på et mindre hospital i et land i Afrika. 
Hvis du er medicinstuderende og rejselysten, så kontakt den eller de grupper, du er interesseret i. Og hvis du yderligere har lyst til at være med i aktiviteternes styregrupper, er du også meget velkommen til det.  
Aktivitetsgrupper:
Aktiviteter inden for “det gule interessefællesskab” er frivilliggrupper, som underviser og oplyser børn og unge på uddannelsesinstitutioner, biblioteker og andre offentlige institutioner rundt omkring i Danmark. 
Her har du for eksempel mulighed for at være med i aktiviteten ved navn ens.sundhed, som arbejder for at introducere nydanskere og flygtninge til det danske sundhedssystem herunder oplyse om deres muligheder og rettigheder. Du kan også blive sexpert i Sexekspressen og være med til at sikre unge et sundt forhold til deres seksualitet. Eller du kan være med i Bamsehospitalet, hvor frivillige gennem leg og læring arbejder for at give børn et positivt syn på sundhedsvæsenet, samt lære dem om basale forskelle mellem den syge og raske krop. 
Der er mange gode muligheder, og du kan være med til at sætte dit præg.
Aktivitetsgrupper:
Aktiviteter inden for “det grønne interessefællesskab” er frivilliggrupper, som samarbejder med unge fra lav- og mellemindkomstlande om et sundhedsrelateret projekt i udviklingslande.
For tiden har vi projekter inden for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (SRSR), ikke-smitsomme og livsstilsrelaterede sygdomme, færdselsrelaterede ulykker, sundhedsproblematikker relateret til klima og miljø, psykiske lidelser og mental sårbarhed. Vores samarbejdspartnere er lokale unge fra forskellige lande i Afrika, Asien og Mellemøsten. 
Gennem vores projekter kæmper vi for at skabe forandring i en social og sundhedsfaglig kontekst, som typisk er meget forskellig fra det, vi kender herhjemme. Vores mål er at skabe ligeværdige og demokratiske partnerskaber og bæredygtige projekter. I praksis betyder det, at projekterne opstår og føres ud i livet i fællesskab på tværs af landegrænser, og projekterne indrettes på en måde, så forandringen kan fortsætte, når partnerskabet er slut. 
Hvis du kan lide at arbejde sammen med andre, har interesse for forskellige kulturer, ønsker erfaring med projekt- og økonomistyring i et udviklingsland og interesserer dig for sundhed, så bliv en del af “det grønne farvefællesskab”. 
Aktivitetsgrupper:
Aktiviteter inden for “det røde interessefællesskab” er frivilliggrupper, som forsøger at sætte den sundhedspolitiske dagsorden og sætte gang i relevante debatter og diskussioner om forskellige sundhedsrelaterede emner. 
Her kan du deltage i fællesskaber indenfor emner som sundhedsfremme i forhold til klimaforandringer sammen med aktivitetsgruppen IMCC Earth. Du kan i UAEM være med til at sætte fokus på medicinalindustrien og derigennem arbejde for lige og fair adgang til livsnødvendig medicin for alle. Eller du kan med NorWho deltage i sundhedsrelaterede diskussioner, hvor de blandt andet afholder en 5 dages konference i København med deltagere fra hele verden. 
Ved din deltagelse, kan du være med til at skabe en bedre verden.
Aktivitetsgrupper:

 

OBS! Hvis du har en god idé til en ny aktivitet, er du mere end velkommen til at tage kontakt til IMCC’s landsbestyrelse for at høre nærmere. Læs dog gerne vejledningen i “Opstart af ny aktivitet” i højremenuen først.