Vælg en side

PARTNERSKABER

IMCC’s grønne grupper beskæftiger sig med en række partnerskabsprojekter i lav- og mellemindkomst lande. Gennem disse projekter arbejder vi sammen med lokale om at ændre på en sundhedsrelateret problemstilling på en bæredygtig måde.

Følgende IMCC aktiviteter arbejder med partnerskaber:

IMCC Global

IMCC Rwanda

IMCC DanZania

IMCC Nepal

IMCC FAIR

IMCC Palestine

IMUNZI

Kenya-projektet

Ashipti Denmark

3om1

Hvem gør hvad?

I Danmark er det primære mål i aktiviteterne at støtte partnerorganisationen. Den mere håndgribelige indsats sker i partnerlandet – det er der vi forsøger, at gøre en forskel, og det kan kun gøres gennem de lokale. Det sker for eksempel gennem undervisning på skoler eller ved offentlige events. Det er især vigtigt, fordi vi ikke ønsker, at projekterne skal være evigt afhængige af vores involvering, men at det fortsat skal kunne gøre en forskel, når partnerskabsprojektet er ovre. Det er dét, vi kalder for bæredygtighed.

Bæredygtighed i partnerskabsprojekter

I en udviklingssammenhæng kan bæredygtighed beskrives således:

En konkret udviklingsindsats er bæredygtig, når partnerorganisationen og/eller målgruppen, som følge af indsatsen, opnår varige fordele og effekter, som kan videreføres efter indsatsen er afsluttet.

Bistandsprojekter historisk set

Det stærke fokus på bæredygtighed afspejler bl.a. erfaringer fra bistandsprojekter i 60’erne og 70’erne. Her fokuserede man på at kunne fremvise hurtige, konkrete fysiske forandringer (vaccinationer, klinikker mm.) ofte med udsendte danske eksperter i spidsen og danske organisationer som dem, der gennemførte projekterne. Erfaringen viste, at disse forandringer ofte ikke var vedvarende, og at bistanden kun kom en relativt begrænset målgruppe til gavn. Der blev ikke opbygget lokal kapacitet til at kunne videreføre effekterne af projekterne, og de kom ofte til at udfylde de huller, der egentligt – for at de skulle være varige og bæredygtige – burde udfyldes af den lokale stat/myndigheder (Civilsamfund i Udvikling – CISU).

En anden vinkel på problematikken og kritikken af den klassiske udviklingstankegang er, at vi ikke opfatter os som nogle bedre vidende mennesker, der har alle svarene på de problemer man oplever i andre lande. Vi kan tilbyde vores faglige vinkel og med vores position som unge studerende kan vi møde ligesindede lokale partnere og sammen skabe projekter, der kan forbedre levekårene og sundhedstilstanden for de mennesker, der har allermest brug for det.

Bæredygtighed som kriterium

Bæredygtighed er et af de afgørende kriterier i vurderingen af udviklingsprojekter. IMCC lægger sig tæt op af både DUF og CISUs retningslinjer hvad angår udviklingsprojekter. Helt grundlæggende er det for begge organisationer, at de kun støtter projekter der udføres i samarbejde med en lokal partner i syd, det kunne f.eks. være en medicinerorganisation i Guinea. Indsatsen skal gerne have karakter af at opbygge kapacitet i den lokale organisation fremfor at give konkrete ydelser. Hvorvidt et projekt kan godkendes beror på en samlet vurdering og betragtes ud fra IMCC’s ansøgningsvejledning, samt Appendix 2 af IMCC’s vedtægter. (find disse her, under IMCC’s Officielle Dokumenter)

CISU og DUF

Nedenfor har vi samlet centrale dokumenter fra CISU og DUF omkring udviklingsarbejde. Vi henviser til deres respektive hjemmesider hvor der findes meget mere information om kurser, rådgivning, krav og procedurer til ansøgere. Bemærk, at du kan ansøge IMCC om tilskud til kurserne, og at flere kurser er gratis.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Civilsamfund i Udvikling (CISU)

Junglen af informationer og værktøjer kan være svær at finde rundt i, derfor tilbyder IMCC, at alle grupper kan benytte sig af sekretariatets hjælp (særligt vores Internationale Rådgiver Sofie Rasmussen, som kan kontaktes på sofie@imcc.dk).

Pre-departure træning

Det kræver naturligvis forberedelse som studerende at rejse ud som frivillig i IMCC.

Vi henviser til Copenhagen School of Global Health, som har lavet en rigtig god pre-departure håndbog.

Følgende bør være en del af et pre-departure program for ALLE der rejser ud med IMCC:

  • Praktiske overvejelser (Pas, visum, forsikring, kontrakt, skatteforhold, kontaktperson)
  • Vurdering af personligt helbred (fysisk og psykisk)
  • Sprog- og kulturforståelse
  • Do-no-harm workshop
  • Etiske overvejelser

Hvem kan hjælpe med et pre-departure program?

Det er op til de enkelte aktiviteter og projekter at afholde pre-departure træning for deres frivillige før afrejse. Der henvises til IMCC’s sekretariat for yderligere information, eller Trænergruppen, der vil kunne hjælpe med at afholde dele af pre-departure træningen.

Derudover er det muligt, som medlem af IMCC, at deltage gratis i kurser udbudt af blandt andre Civilsamfund i Udvikling (CISU) og Dansk Ungdoms Fællesråd(DUF). Enkelte kurser kræver et deltagergebyr, hvilket man kan søge støtte til via IMCC’s interne puljer.

 

Retningslinjer for ansøgninger, fundraising mm.

  • Alle ansøgninger til DUF og CISU skal sendes til sekretariatet min. 3 uger inden ansøgningsfrist til Sofie på Sofie@imcc.dk
  • Fundraising til udviklingsprojekter skal godkendes af bestyrelsen.
  • Alle udviklingsprojekter og ændring heraf skal godkendes af bestyrelsen. Godkendelsen sker på baggrund af IMCC’s ansøgningsvejledning til udviklingsprojekter
  • Alle projekter skal være i overensstemmelse med IMCC’s Appendix 2 (“Vedr. internationale aktiviteter i IMCC”) – find dette i bunden af vedtægterne her. [2017-2018]
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere