Vælg en side

Frivilligdokumenter

Vores frivilligdokumenter danner ramme om vores frivillige, deres indsatser og IMCCs medlemsudvikling

Hvorfor frivilligdokumenter?

IMCC har mange engagerede frivillige, som hver dag gør deres indsats gældende på lokalt, nationalt og internationalt plan. Via vores fælles front for sundheden sætter vi konkret handling bag vores ord – og underviser i førstehjælp og seksualundervisning; sender og modtager hundredevis til udvekslinger hvert år; skaber samfundsengagerende debatter om Danmark og verden i sundhedens tegn; og skaber i fællesskab med vores samarbejdspartner internationalt udvikling i sundhed. Dette betyder også at vores frivillige har brug for et framework at støtte sig til – til dette formål har medlemmerne konkretiseret dette i vores frivilligdokumenter.

IMCCs Frivilligpolitik

“Vores ønske derved er at tage bedst hånd om IMCC’s frivillige, så de trives i fællesskabet, og i deres frivillige sundhedsfremmende arbejde.” – Frivilligpolitiken, s. 1.

Frivilligpolitikken er vores konkretisering af IMCC’s mentalitet og kultur – og beskriver vores fælles spilleregler som organisation. Vigtigere endnu beskriver Frivilligpolitikken IMCC’s kerneværdier for medlemsskab og frivillighed i IMCC – således at hvert medlem inkluderes på bedst måde.

Du kan læse Frivilligpolitikken her.

IMCCs Grundholdninger

IMCC har i de sidste par år i højere grad sat ord på vores sundhedspolitiske indsats. Senest med oprettelsen af et fællesskab, “den røde gruppe”, som specifikt arbejder med Samfund og Debat. For at sætte ord på hvad vi i forvejen mener omkring sundhed, og den sundhedsmæssige udvikling i verden, nedsatte IMCC Politisk Udvalg i 2016. Kulminationen af IMCC’s arbejde med definition og konkretisering af vores fælles holdninger blev IMCC’s 9 Grundholdninger – som stemtes igennem ved enstemmigt flertal i 2017. Sidenhen blev grundholdningerne opdateret ved GF i 2021.
Grundholdningerne indrammer vores fælles holdninger som organisation – og hvordan vi ønsker at se den sundhedsmæssige udvikling i fremtiden; lokalt, nationalt, og internationalt.

Læs IMCC’s Grundholdninger her

Mærkesag 2021-2023

I 2021 blev en 2-årig politisk mærkesag vedtaget med overskriftet “Mindsk ulighed i mental sundhed – lokalt, nationalt og globalt. Formålet med mærkesagen er, at IMCC bliver endnu bedre til at fortælle om vores arbejde, samt at vi bliver bedre rustede til at udtale os med afsæt i vores viden og erfaringer. Mærkesagen er udarbejdet af politisk udvalg.

Læs mærkesagen her.

Advocacy og fortalervirksomhed

I 2017 stadfæstede vi i IMCC vores sundhedspolitiske synspunkter via vores grundholdninger. Men hvad er holdninger, hvis man ikke ved hvordan der skal tales om disse? Og hvordan disse skal vises for verden? Med udgangspunkt i dette behov opstod vores “How-To fortalervirksomhed”, udarbejdet af og for IMCC-frivillige.

Du kan downloade guiden ved at klikke her, eller ved at klikke på ikonet herunder.

Retningslinje for inaktivitet af akt. i IMCC

For at understøtte at frivillige i IMCC ikke brænder ud via deres frivillige arbejde, og sikre at der er tæt kontakt og støtte til alle IMCCs aktiviteter, er der blevet oprettet en retningslinje for inaktivitet. Denne beskriver hvormed Landsbestyrelsen kan træde til når en aktivitet ikke længere udfører funktioner der stemmer overens med den fælles linje i IMCC – eller ikke længere er aktiv.

Du kan læse IMCCs Retningslinje for inaktivitet her.

Find dokumenter og guides til ledelse, PR og økonomi i menuen til venstre.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere