Vælg en side

Research Exchange

Research Exchange arrangerer forskningsophold for danske studerende i udlandet. Opholdet er af 4 ugers varighed og giver de studerende mulighed for at få en introduktion til forskning på en anderledes og lærerig måde. Samtidig arrangerer Research Exchange også forskningsophold for udenlandske studerende på danske hospitaler.

På denne side finder du både oplysninger om, hvordan du kommer afsted på et Research Exchange-ophold, og hvordan du bliver medlem af den lokale Research Exchange-frivilliggruppe i din by. Derudover finder du nederst kontaktoplysninger på både de nationale formænd og på de lokale formænd i hver by. 

 

Destinationsliste

Der er netop blevet offentliggjort den nye destinationsliste for sæsonen 1. april 2024 til 31. marts 2025:

Fr er ansøgningsfrist for at søge til næste sæson mandag d. 15. november 2023 kl. 23:59. Det koster 3600 kr. at tage på et udvekslingsophold. Dette beløb betales ved ansøgning og tilbagebetales selvfølgelig, hvis du ikke tildeles en plads.  

Hvordan ansøger jeg?

Her kan du læse en detaljeret gennemgang af de forskellige trin i ansøgningsprocessen.

Hvordan bestemmer jeg mig for, hvor jeg vil hen?

Først læser du den ovenstående destinationsliste og vælger et eller flere af de lande vi udbyder, som du finder interessant. Følgende ting er vigtige at lægge mærke til:

 • Visse lande modtager kun studerende i bestemte måneder (jf. destinationslisten).
 • Nogle lande kan have flere forskellige studenterorganisationer (såsom IMCC), og vi kan kun have samarbejdsaftaler med én af disse organisationer (jf. landelisten). F.eks. findes der i Brasilien to studenterorganisationer, IFMSA-Brazil og DENEM, og det er vigtigt at skelne mellem disse to, når man sender en ansøgning.
 • Så skal du sørge for at tjekke det/de pågældende landes krav (kaldet Exchange Conditions) på IFMSA’s hjemmeside. VIGTIGT! Det er dit ansvar at sikre dig, at du opfylder værtslandets krav, samt at skaffe den nødvendige dokumentation. Dokumentation kan f.eks. være vaccination eller forsikring. Dette fremgår af Exchange Conditions for hvert pågældende land.
 • Derefter ser du, hvilke projekter dette/disse lande udbyder på IFMSA’s hjemmeside.
 • Her vælger du tre projekter i hvert af det/de valgte lande, som du finder interessant i prioriteret rækkefølge.

Første del af ansøgningsprocessen

Når du har gennemgået ovenforstående punkter, skal du påbegynde ansøgningsprocessen, og her skal følgende opfyldes inden vores ansøgningsfrist d. 15. november 2023 kl. 23:59:

 • Du skal melde dig ind i IMCC. Det koster 95 kr. årligt og dette kan gøres på IMCCs hjemmeside.
 • Derefter skal du udfylde vores online ansøgningsformular, som du kan finde her. En del af denne ansøgningsformular består i at indbetale de 3600 kr. via IMCCs hjemmeside.

  Hvordan fordeles pladserne?

  Pladserne fordeles blandt ansøgerne ved lodtrækning. Ansøgerne fordeles i 5 fordelsgrupper inden lodtrækning.

  • Gruppe 1: Frivillige medlemmer af Research Exchange og  Exchange som er NORE, NEO, LORE, LEO eller NØA
  •  Gruppe 2: Andre frivillige medlemmer i Research Exchange-gruppen og i Exchange -gruppen. Du kan læse mere om, hvordan du bliver medlem af gruppen nedenfor.
  • Gruppe 3: Har du været kontaktperson for en udvekslingsstuderende enten gennem IMCC Research Exchange eller Exchange inden for de seneste 12 måneder inden ansøgningsfristen.
  • Gruppe 4: Har du inden for de seneste 12 måneder udlejet din bolig til en udvekslingsstuderende gennem enten IMCC Research Exchange eller Exchange.
  • Gruppe 5: Hvis du ikke har nogen af ovenstående fordel, placeres du i gruppe 5. Vær dog opmærksom på, at 80 % af alle ansøgere ikke har en fordel, så fortvivl ikke, hvis du er i gruppe 5 Der er stadig rigtig god mulighed for at komme afsted.

  For at få sin fordel registreret i lodtrækningen skal den lokale aktivitetsleder i den pågældende by kontaktes i god tid inden ansøgningsfristen. Hvis du ikke kontakter den lokale aktivitetsleder, placeres du automatisk i gruppe 4.

  Senest d. 1. december pågældende år vil du modtage svar på, hvilken plads du har fået. Såfremt du ikke har fået en plads, får du fortrinsret på eventuelle restpladser. Har disse ikke interesse, får du de 3.600 kr. retur.

  • Vær opmærksom på, at hvis du tildeles en plads, er denne bindende. Du kan således ikke få tilbagebetalt beløbet på 3.600 kr., hvis du aflyser. Hvis det pågældende lands Exchange Conditions tillader det, kan du få lov til at sælge pladsen til en anden studerende (vær opmærksom på krav om f.eks. køn), men dette er på eget initiativ. Vi vil selvfølgelig gerne være behjælpelige med dette, men finder du ikke en afløser, får du ikke beløbet tilbagebetalt.

  Får du tildelt en plads?

  Er du heldig at få tildelt en plads i vores lodtrækning, påbegyndes 2. del af ansøgningsprocessen. Læs her, hvad dette indebærer. Vi anbefaler, at du også læser dette igennem, inden du søger for at få et overblik over tiden og dine ansvarsområder, fra du tildeles opholdet, til du skal af sted. Denne del er altafgørende for, at du får lige netop det ophold, du ønsker dig, og det er derfor vigtigt sætte god tid af til det.

  Efter endt ophold

  Når du kommer hjem, får du 100 kr. returneret, såfremt du opfylder følgende krav:

  Du sender en mail til vores nationale formand på følgende mail: imcc.nore@gmail.com indeholdende:

  • Billederne af din udfyldte logbog.
  • Et billede af det certifikat, du får udleveret af værtslandet i slutningen af dit ophold.
  • Du udfylder en elektronisk evaluering (evaluation form) på IFMSAs database. Du får et login til denne, når du har fået tildelt en plads.

  Dette skal være gjort inden d. 15. september pågældende år (hvis du har været af sted i sommerferien).

  Spørgsmål?

  Hvis du efter at have læst dette igennem stadig sidder med spørgsmål, kan du læse mere i vores hjælpeguide ”Ofte stillede spørgsmål” her. Research Exchange-gruppen vil selvfølgelig også gerne besvare spørgsmål. Vi kan kontaktes på følgende mail, som fremgår af kontaktoplysningerne nederst på denne side.

  Hvorfor skal jeg tage afsted på et Research Exchange ophold?

  Her kan du læse lidt om, hvorfor du skal tage afsted, og hvem der kan komme afsted.

  Kombinér rejse og forsikring

  Med Research Exchange får du mulighed for at kombinere rejse og forskning. Forskningsopholdet strækker sig oftest over 4 uger, men i nogle få lande er der mulighed for at forlænge opholdet. Research Exchange giver dig chancen for at få en introduktion til forskning på en sjov og lærerig måde. Formålet med opholdet er derfor at give dig mulighed for at undersøge om forskning er noget, som du har lyst til at bruge mere tid på, da det er begrænset, hvor meget forskning man kan opnå på en måned. Vi opfordrer alle studerende, der er tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, uanset semestertrin til at tage på et Research Exchange ophold i udlandet for at få en introduktion til forskningens verden.

  Praktisk

  Værtslandet arrangerer og formidler størstedelen af kontakten til tutorlægen/kontaktpersonen fra forskningsprojektet. Der stilles en bolig til rådighed i de 4 uger samt minimum et måltid om dagen i hverdagene. Værtslandet arrangerer som oftest sociale aktiviteter, hvilket giver dig mulighed for at møde medicinstuderende fra hele verden.

  Andre studerende på en længere videregående uddannelse relateret til medicin er velkomne til at tage på et Research Exchange ophold med IMCC, såfremt at værtslandet siger god for dette. Det kan være studieretninger som molekylær medicin, medicin med industriel specialisering, humanbiologi, folkesundhedsvidenskab mv. Hvis du er i tvivl, er du mere end velkommen til at kontakte din lokalformand – ellers læs Research Exchange Conditions for værtslandet (se her) og værtslandets enkelte projekter (se her).

  Hvordan bliver jeg medlem af frivilliggruppen i Research Exchange?

  Her kan du læse om, hvorfor du skal blive medlem af en af vores frivilliggrupper, og hvad vi laver til daglig.

  Det lokale frivillige arbejde

  Du bliver medlem af frivilliggruppen i Research Exchange ved at møde op til et månedsmøde, hvor du vil blive taget godt imod og introduceret til gruppen. I øjeblikket er der en Research Exchange-frivilliggruppe i Aarhus, Aalborg og København, og netop nu er der i Odense også ved at blive opstartet en ny frivilliggruppe. Som en del af gruppen deltager man hver måned i et lokalt månedsmøde, hvor alle i gruppen mødes og snakker om, hvilke arbejdsopgaver der skal laves. Eksempler på disse arbejdsopgaver kan f.eks. være at finde nye projekter, boliger og kontaktpersoner til de studerende. Månedsmøderne foregår sammen med IMCC Exchange, som er en søsteraktivitet til Research Exchange, og som i stedet for forskningsudveksling arrangerer klinikudveksling. Vi hjælpes således ad med at finde boliger og kontaktpersoner til de studerende.

  I hver af byerne er der en lokal aktivitetsleder, også kaldet Local Officer on Research Exchange (LORE), som sørger for at afholde månedsmøderne, lave dagsorden, og som har det sidste ansvar for de studerende, der besøger hver af byerne. Disse LOREs rådgives af de nationale aktivitetsledere, som også går under betegnelsen National Officer on Research Exchange (NORE). De to NOREs har ansvaret for Research Exchange på nationalt plan og står blandt andet for at fordele de studerende mellem de forskellige byer og skrive kontrakter om udveksling med de lande, vi i Danmark gerne vil sende studerende til og modtage studerende fra. Det er også de to NOREs, som står for at sende de danske studerende ud og vejlede dem i ansøgningsprocessen.

  Det sociale

  I Research Exchange vægter vi det sociale miljø meget højt, og vi fokuserer meget på, at det skal være hyggeligt og trygt at møde op til månedsmøder. Der er plads til alle lige meget studie, semestertrin og ambitioner. Du bestemmer helt selv, hvilken del af Research Exchange du gerne vil arbejde med, og hvor meget tid du vil lægge i det frivillige arbejde. Dette kan tit variere fra semester til semester, og dette respekteres meget.

  Vi gør meget ud af det sociale til månedsmøderne og spiser ofte aftensmad sammen i forbindelse med møderne. Når vi har udvekslingsstuderende i Danmark, står vi for at lave aktiviteter for dem i løbet af den måned, de besøger Danmark. Dette kan f.eks. være sightseeing, restaurantbesøg eller forskellige sociale og kulturelle events i byerne. Om sommeren afholder hver af de fire byer en fælles social weekend i enten juli eller august, hvor alle Research Exchange- og Exchange-studerende, som besøger Danmark i den pågældende måned, inviteres. Her er der ligeledes rig mulighed for at lære en masse studerende fra alverdens lande at kende. Disse weekender arrangeres af frivilliggruppen og kontaktpersonerne i den pågældende by.

  Som medlem af Research Exchange har man også mulighed for at deltage på den årlige nationale weekend, som afholdes i september måned i samarbejde med IMCC Exchange. Udover at der skal stemmes om ændringer af retningslinjerne og holdes valg af nationale formænd (NOREs og NEOs) samt en national økonomiansvarlig (NØA), er denne weekend en god mulighed for at møde de andre frivillige i de andre byer. Der fokuseres meget på det sociale og sparringen mellem de forskellige lokalafdelinger.

  Vær international, boost dit CV og lær, imens du gør det

  Fordelen ved at være med i Research Exchange er, at man lærer mange nye mennesker at kende, både fra forskellige steder i Danmark og fra hele verden. Derudover er det også en fordel at være frivillig i gruppen, hvis man selv ønsker at komme på et Research Exchange eller Exchange-ophold. Du kommer også til at kommunikere med en hel del med læger fra forskellige forskningsprojekter i Danmark, hvilket giver dig mulighed for at skabe en masse gode kontakter.

  Frivilligt arbejde giver jo altid en ekstra stjerne på CV’et, så send endelig en mail til din lokale aktivitetsleder eller til den nationale aktivitetsleder for mere information eller bare for at høre, hvornår vi afholder næste månedsmøde i din by.

  Du kan kontakte os direkte, hvis du har nogen spørgsmål, eller gerne vil være en del af gruppen – find kontaktoplysninger nederst på siden.

  VIGTIGE DOKUMENTER OG LINKS

  Her finder du alt fra destinationslisten til vores retningslinjer.

  Hvis du er fra AU finder du en blanket til at lave et “recommendation letter” her.

  KONTAKTOPYSNINGER

  Her kan du findes kontaktoplysninger på både de nationale og de lokale formænd. Du bedes om at kontakte din lokale aktivitetsleder i første omgang, inden du kontakter de nationale aktivitetsledere. Kontakt også din lokale aktivitetsleder i forhold til fordel i ansøgningsrunden.

  Nationale aktivitetsledere / National Officer on Research Exchange (NORE):
            Ea Grinda Rasmussen – email: research@imcc.dk

  National aktivitetsleder assistent / National Officer on Research (NORE) assistant: 
             Clarissa Schmal – email: research@imcc.dk

  Lokale aktivitetsledere / Local Officer on Research Exchange (LORE):

         Aalborg: Mev Yilmaz – email: research-aalborg@imcc.dk 

        Aarhus: Ane Carlsen & Lea Knudsen – email: research-aarhus@imcc.dk

        Josefine Filtenborg – email: research-kbh@imcc.dk  

   

  Processing...
  Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
  Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
  Og hold dig opdateret.
  ErrorHere