Vælg en side

Nordisk Præklinik

Nordisk Præklinik sender medicinstuderende af sted på merit-givende klinikophold á 2-ugers varighed i sommerferien til afdelinger landet over i Danmark, og på Færøerne.

Derudover, som noget nyt, har Nordisk Præklinik også en forårsfordeling, med en liste over danske prækliniske ophold for de første måneder i året.

Hvert år samles afdelingslisten, som tæller omkring 150 ophold af 2-uger på landets mange afdelinger.

Vores udsendte er mestendels i gang med deres bachelor – men tilbuddet gives til alle studerende, uanset semester, i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Nordisk Præklinik igangsatte i 2014 et initiativ til at forberede kommende udsendte, og generelt stud.med.er, på hospitalsgangens praksis. Workshoppen hedder “Færdighedskurset”, som fokuserer på at lære praktiske færdigheder bl.a. venflon-anlæggelse, suturering, hjerte-lunge-redning og manuel undersøgelsesteknik – arrangementet løber normalt af staben i foråret, medio marts.

Vil du være med?

Kontakt os med spørgsmål her – eller find flere informationer på vores Facebook-side her

Afdelinger

Afdelingslisten er vores primære redskab til at opskrive de prækliniske ophold der udbydes, og formidle disse til de studerende. Den udarbejdes med udgangspunkt i:

1. De studerendes ønsker om specialer/afdelinger

2. Vores tidligere afdelinger

Af denne grund er det muligt at komme på klinikophold på forskellige afdelinger; dvs. med fokus på forskellige specialer. Du kan se dine muligheder ved at tage et kig på vores Afdelingslistesom er at finde via vores Facebook-side.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren går ad tre trin;

1. Udfyldelse af ansøgningsformular med prioriteter fra de studerende via formular lagt op på vores side. (Studerende)

2. Tildeling af prækliniske ophold

3. Kontakt til de studerende om tildelt/ikke tildelt ophold.

– Gentagelse af trin 1-3 for en ny runde af tildeling.

Ovenstående er de overordnede trin i ansøgningsproceduren, samt tildelingsprocessen. Grunden til at vi kører flere runder af tildeling er todelt: For at sikre at alle interesserede har haft mulighed for at få et præklinisk ophold, og at afdelingerne der har interesse i at få studerende på besøg, så vidt muligt, får opfyldt deres ønsker om at videregive indlæring til de studerende.

Ansøgningspraksis og ansøgningsfrist:

Sommeren 2015 havde deadline medio marts 2015. Som en ny praksis valgte vi at gennemføre flere runder med tildeling af pladser, for at sikre at så mange tilbudte ophold blev tildelt til så mange muligt interesserede studerende. Pladserne blev fordelt med udgangspunkt i at alle ansøgende fik tre prioriteter. I tilfælde af flere om buddet end der var pladser, blev det afgjort ved fuldkomment tilfældighed i form af uvildig lodtrækning.

For 2015 havde vi otte pladser til Færøerne. Disse tildeles naturligvis først til aktive medlemmer, da det at lægge en aktivitets-indsats i Nordisk Præklinik giver fortrinsret til disse ophold. 
Derfor, mht. ansøgninger, anbefaler vi alle ansøgende at følge instruktionerne som kommer ud via vores Facebook-side, samt læse ansøgnings-formularen grundigt, for at sikre at vi har størst mulighed for at tildele et ophold for en af de tre prioriteter!

Det er muligt at sende en ansøgning sammen med en medstuderende, hvis der er ønske om at I skal afsted sammen. Her skal du blot sende én ansøgning.

Husk! Transportudgifter for egen regning:

I forbindelse med opholdet skal du iberegne udgifter til transport og muligvis også at dække egne udgifter til kost og logi, alt efter hvad afdelingen tilbyder (forhold ses af Afdelingslisten). På Færøerne, og på enkelte sygehuse i Danmark, er prisen inklusiv kost og logi. Dette fremgår, som nævnt, af afdelingslisten – som er at finde via vores Facebook-side her.

Kontakt:

Skulle der være spørgsmål, eller uklarheder, kontakt os gerne via preclinic@imcc.dk

Vores opgaver

IMCC Nordisk Præklinik har to opgaveområder;

1.: De prækliniske ophold á to ugers varighed beliggende i sommerferien, og

2.: Arrangering af det årligt tilbagevendende kompetencegivende Færdighedskursus.

De prækliniske ophold

Ad. 1: I forbindelse med de prækliniske ophold vil du være med til at:

 • Formidle kontakt mellem studerende og afdelinger
 • Finde nye hospitalsafdelinger
 • Sparre med de studerende om deres prækliniske ønsker
 • Afholde info-arrangementer om Nordisk Præklinik
 • Lave PR og reklamere for Nordisk Præklinik
 • Opstille budget og regnskabsføre
 • Søge at udbygge og forbedre vores prækliniske forløb, lokalt, nationalt, og internationalt

Færdighedskurset

Ad. 2: Færdighedskurset og arbejdsfordeling:
Færdighedskurset forløber over en dag med workshops som fokuserer på at formidle kompetencegivende undervisning, facilitere indlæring af praktiske færdigheder til studerende, og give hands-on erfaring med klinisk praksis.

For 2015 blev dette afholdt d. 21. marts, med 120 deltagende, og tvær-aktivitetsligt samarbejde med Exchange, samt med den medicinske forening SAKS. Du kan finde uddybende informationer om kurset her (link kommer snart).

I forbindelse med FK2016 kan det forventes at der skal løses opgaver, og der kræves bl.a. interesserede ansvarlige inden for:

 • PR
 • Logistik
 • Faciliteter
 • Remedier/udstyr
 • Forplejning
 • Arrangering af socialt program
 • Kontakt til undervisere og programlægning (HR)
 • Budgettering og regnskab – økonomisk planlægning

Som hele kan det derfor siges, at arbejdet i Præklinik-gruppen henvender sig både til de der gerne selv vil af sted i præklinisk ophold, samt til de som er interesserede i engagerende foreningsarbejde fyldt med udfordringer, nye perspektiver og stærke erfaringer at hente.

Møder

Vi har møde (også med mad og hygge) ca. 3-4 gange pr. semester i Aarhus-gruppen, oftest i Medicinerhuset. Det er under disse møder at vi gennemfører størstedelen af vores arbejde – og medmindre formidlende omstændigheder gør sig gældende, forventes aktive at deltage her.

Arbejdsintensiteten er varierende hen over året med mest pres på i det første halvår. Aktive i gruppen har naturligvis førsteret til prækliniske pladser ved tildelingen.

Derudover afholder vi sociale arrangementer spredt ud på året!

Vi er på nuværende tidspunkt 24 aktive i Nordisk Præklinik.

I tilfælde af spørgsmål, uklarheder eller interesse, find os på Facebook her. Eller smid os en mail via preclinic@imcc.dk.

National aktivitetsleder:

National økonomiansvarlig:

 

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere