Vælg en side

IMCC Ashipti

Hvem er vi

Vi er en del af IMCC Danmarks grønne grupper, og vores arbejde fokuserer overordnet set på at fremme sundhed på globalt plan. I Ashipti tager vi særligt udgangspunkt i forebyggelse af livsstilssygdomme, som er et stigende globalt problem – ikke kun i den vestlige del af verden. Med udgangspunkt heri har vi et igangværende partnerskab med en veletableret ghanesisk NGO, Hope For Future Generation (1) , som en del af et bæredygtigt initiativ mod sundere livsstil.

Vi er en gruppe af engagerede studerende primært fra medicin og folkesundhed, som har base i Aarhus. Vi mødes fast en gang om måneden til et månedsmøde, og herudover efter behov og lyst. Desuden har vi jævnlige zoom-møder med vores partnere, som er lokaliseret i Accra, Ghana. Da vi er en frivillig forening, er der plads til deltagelse i det omfang man har tid og lyst til. Som aktiv medlem har man mulighed for deltagelse i diverse kurser og seminarer, samt generel erfaring med projektarbejde, projektledelse, økonomi, budgetplanlægning, kulturforståelse og meget mere. Herudover har vi jævnlige projekt besøg hos vores partnerorganisation i Ghana. 

 

Livsstilssygdomme i Ghana

Ghana er anset for at være et af de mest politisk og økonomisk stabile lande i Vestafrika. I forlængelse af stigende velstand og urbanisering, er der gennem de sidste årtier sket en ændring i mange ghaneseres kost og niveau af fysisk aktivitet. Der er sket en gradvis bevægelse mod det vi kender som en  “vestlig livsstil”, hvilket har betydet lettere adgang til processerede fødevarer og fastfood, samt flere stillesiddende jobs og transportmuligheder. Disse ændringer har medført en markant øget risiko for udvikling af livsstilssygdomme – præcis som vi kender det i vesten. I 2016 blev det estimeret, at livsstilssygdomme lå til grund for 43% af alle dødsfald i Ghana, og følgerne af disse livsstilsændringer udgør en tiltagende større byrde for et allerede presset sundhedssystem. Generel viden om risikofaktorer er meget begrænset blandt befolkningen, og særligt blandt børn og unge er overvægt og usund livsstil et stort og tiltagende problem. 

Et metastudie fra 2020 estimerer at 19% at Ghanesiske skolebørn er overvægtige eller svært overvægtige (2). Dette studie viser desuden store regionale forskelle, med rapportering af overvægt blandt børn i urbane områder op mod 46,9% (3)

Det er veldokumenteret at overvægt er en væsentlig risikofaktor for udvikling af diverse livsstilssygdomme, og tidlig indsats er altafgørende for forebyggelse. 

Vores projekt i Ghana

Siden 2023 har Ashipti ført pilotprojektet ‘Prevention of NCDs among school kids in Ghana’, som finder sted på skolen, ‘St. Dominic Catholic School’ i Accra, hovedstaden i Ghana. Projektet inddrager 300 elever fra alderen 12-15 år.

Projektet er en videreudvikling af et preparatory study blandt skolebørn i Ghana i 2021. Ved dette studie fandt man frem til at børnene generelt manglede viden om livsstilssygdomme. Derfor er formålet med pilotprojektet at forebygge livsstilssygdomme, gennem fremme af  fysisk aktivitet, fokus på sund kost samt undervisning om livsstilssygdomme og deres risikofaktorer. Projektet har forskellige delmål herunder undervisning og vejledning  i en sund og varieret kost, udvikling af sund madplan, udarbejdelse af aktivitetsprogram og afvikling af sportsdage. Derudover har projektet et mere generaliseret delmål om at øge interessenters engagement for emnet bl.a. gennem kampagner på sociale medier og stakeholder-møder. 

Projektets målgruppe er bred, idet  vi udover at involvere skolebørnene (den primære målgruppe) også forsøger at nå ud til både forældre, lærere, interessenter og frivillige. 

 

Vil du være med

  • Du får mulighed for erfaring med bæredygtigt og frivilligt arbejde
  • Du er med til at bekæmpe en af nutidens vigtigste sundhedsmæssige udfordringer
  • Du får mulighed for at få indsigt i en anderledes kultur 
  • Du får relevant erfaring med projektorganisering, projektarbejde, projektledelse, økonomi, budgetplanlægning, kulturforståelse og meget mere
  • Du er velkommen uanset studieretning og semester!

 

Kontaktoplysninger

IG: ashipti

FB:IMCC Ashipti

Mail: ashiptidenmark@gmail.com

X: AshiptiI57036

 

Referencer:

1 – https://hffg.org/ 

2 – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7168721/?fbclid=IwAR3D4htjZ1ILhygAp6FOmOloPntKulMnH9LVq_Sy4wAQ4Nvfyhb5kevdduI

3 – https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7898-3?fbclid=IwAR0z6uH1CyraePmlTDCzIQV0f4l7dgZqklvmcdoqASGvWsGMiaquh91bYE0

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere