Vælg en side

 

 

IMCCs puljer

Alle refusioner sendes til refusion@imcc.dk. Angiv dit puljereference-nummer på refusionssedlen, som vi skal modtage senest én måned efter udgiften er afholdt. Hvis refusionen ikke er modtaget rettidigt, kan dine udlæg ikke refunderes.

Puljereference-nummeret opgives pr mail når/hvis bevillingen tildeles. 

IMCC’s interne puljer

IMCC har forskellige puljer, du kan søge til forskellige formål. Her kan du læse mere om puljerne, og hvad IMCC giver støtte til. Puljerne er:

 • Initiativpuljen
 • National Uddannelse- og transportpulje
 • Teknisk udstyrspulje
 • Rekrutteringspulje
 • International uddannelse- og transportpulje
 • Samarbejde på tværs af aktiviteter
 • Strategi-puljen
 • Merch-puljen

Der står efter hver pulje angivet, hvor stort et beløb der er budgetteret med til et helt år. Dette beløb er derfor vores udgangspunkt, når vi vurderer ansøgningerne løbende igennem året. Ved meget stor interesse for de enkelte puljer, kan undersøge mulighederne for, om der kan findes yderligere midler til puljen.

IMCC ønsker generelt at investere i sine lokale aktiviteter og har som mål at fremme initiativerne lokalt. Dette muliggøres af, at Lokalbestyrelserne har midler til at støtte sine lokale aktiviteter. Derfor anbefaler vi, at man altid undersøger muligheden for at få støtte fra sin Lokalbestyrelse, før at man søger de interne puljer ved Landsbestyrelsen.

Hvem kan søge?

Alle medlemmer af IMCC kan søge de forskellige puljer. Puljerne dækker dog ikke udgifter, som falder ind under aktivitetsgruppens drift. En aktivitetsgruppe, der har til formål at afholde kurser, kan altså ikke søge IMCC’s puljer til at dække foredragsholderes honorarer eller gaver.

Puljerne dækker derudover kun den billigst mulige transport. Det anbefales derfor at undersøge bus og GoMore som alternativ til DSB. 

Inden du søger

Husk! Den bedste ansøgning er ikke altid den længste ansøgning. Den bedste ansøgning er den, der kort og præcist belyser vigtigheden og relevansen af netop det, der søges støtte til. Skriv også gerne til økonomi@imcc.dk eller bestyrelsen@imcc.dk inden du søger, hvis der er spørgsmål til puljerne. 

De interne puljer støtter som udgangspunkt ikke

 • Forplejning til arrangementer
 • Aktiviteter, der falder ind under den enkelte aktivitetsgruppes drift

Ansøgningsfrister

Ansøgninger behandles på hvert landsbestyrelsesmøde. Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden det møde, hvor ansøgningen skal behandles. Du kan se, hvornår bestyrelsen holder møder her (link til forretningsorden). Er din ansøgning sendt senere end det, behandles den på næstkommende møde. Ansøgninger skal være indsendt inden arrangementets afholdelse.
Såfremt ansøgningen ikke er indsendt rettidigt, kan den maksimalt støttes med 50% af det ansøgte beløb.

Initiativpuljen – støtter nye formål i IMCC (indeholder 10.000 kr.)

Initiativpuljen er for jer der vil prøve at lave nye ting i jeres aktiviteter eller i det større IMCC-fællesskab, opstarte en ny aktivitet eller en hel tredje god idé. 

Det gælder for eksempel:

 • Nye tiltag inden for aktivitetsgruppen
 • Nye aktiviteter
 • Ikke-aktivitetsspecifikke ideer
 • Enkeltstående arrangementer til gavn for IMCC
 • Udvikling af nye metoder i en aktivitetsgruppe

– men støtter ikke:

 • PR-materiale

For at søge initiativpuljen benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

National uddannelses- og transportpulje (indeholder 10.000 kr.)

Denne pulje kan du søge, hvis du har udgifter i forbindelse med deltagelse i kurser, afholdelse af nationale møder, transport til og fra eller andre relevante ture du skal på med din aktivitetsgruppe i Danmark. 

Det kunne for eksempel være:

 • Interne kurser og faglige arrangementer for eller afholdt af aktivitetsgruppen
 • Kurser i andre lokalafdelinger, som aktivitetsgruppen kan have gavn af, og som ikke udbydes i deres egen lokalafdeling

– men støtter ikke:

 • Udgifter til klinikophold eller studierejser

For at søge uddannelses- og transportpuljen benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Teknisk udstyrspulje (indeholder 10.000 kr.)

Denne pulje kan du søge, hvis du har noget specifikt udstyr som du skal bruge i forbindelse med din aktivitet. 

Det kunne for eksempel være:

 • Udstyr til undervisning, for eksempel som tavler, flamingo dildoer, kridt e.l.
 • Udstyr som din aktivitet har brug på rejser i udlandet på vegne af IMCC, fx lille kamera til PR, lille projekter til fremlæggelser om sit projekt, usb-stik

For at søge teknisk udstyr puljen benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Rekrutteringspuljen – tiltag for medlemshvervning (indeholder 15.000 kr.)

Vi vil rigtig gerne udvide vores IMCC fællesskab, og lige netop dette kan denne pulje bruges til. Holder jeres aktivitet et pop-up åben-arrangement hvor i f.eks. har en stand med kage på campus, deler pølsehorn ud til fredagsbar eller mindre udgifter i forbindelse med informationsarrangementer.

For at søge rekrutteringspuljen benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

International uddannelses- og transportpulje (indeholder 10.000 kr.)

Du kan søge denne pulje, hvis du har udgifter i forbindelse med transport til internationale møder eller deltagergebyr til diverse internationale arrangementer. Vi dækker op til 75% af dine udgifter, dog max 3500 kr., hvis du er afsted på vegne af din aktivitet.

For at søge den internationale uddannelses- og transportpulje benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Samarbejde på tværs af aktiviteter (indeholder 10.000 kr.)

Denne pulje kan søges i forbindelse med arrangementer med fokus med det interne sammenhold i IMCC, der afholdes på tværs af aktivitetsgrupper og/eller lokalafdelinger, også sociale initiativer.
Hvis I har store gentagne møder med jeres aktivitet, kan I med fordel søge andre fonde eller puljer først. 

For at søge puljen til samarbejde på tværs af aktiviteter benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Strategi-puljen (indeholder 5.000 kr.)

Strategi puljen er en bred pulje med mange muligheder, så tøv ikke med at søge! Denne pulje kan søges i forbindelse med initiativer som ligger inden for linjerne af vores 3 årige strategi

For at søge strategi puljen benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Merch-puljen (indeholder 15.000 kr.)

Denne pulje støtter udgifter til forskellig merch som t-shirts, kasketter, drikkedunke mm. Søges denne pulje er det et krav, at IMCC’s logo er at finde på genstanden. Der må i ansøgningen meget gerne blive beskrevet, hvad I ønsker at købe.

For at søge Merch- puljen benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Har du spørgsmål til puljerne?

Så kan du kontakte den økonomiansvarlige i landsbestyrelsen, Helene på oekonomi@imcc.dk 

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere