Vælg en side

IMCCs puljer

Alle refusioner sendes til refusion@imcc.dk. Angiv dit puljereference-nummer på refusionssedlen, som vi skal modtage senest én måned efter udgiften er afholdt. Hvis refusionen ikke er modtaget rettidigt, kan dine udlæg ikke refunderes.

Puljereference-nummeret opgives pr mail når/hvis bevillingen tildeles. 


IMCC’s interne puljer

IMCC har forskellige puljer, du kan søge til forskellige formål. Her kan du læse mere om puljerne, og hvad IMCC giver støtte til. Puljerne er:

  • Uddannelses- og transportpuljen
  • Puljen til samarbejde på tværs af aktiviteter
  • Initiativpuljen
  • Nationale aktivitetlederes transportpulje (for NAL’er og NØA’er)
  • Rekrutteringspuljen

Hvem kan søge?

Alle medlemmer af IMCC kan søge de forskellige puljer. Puljerne dækker dog ikke udgifter, som falder ind under aktivitetsgruppens drift. En aktivitetsgruppe, der har til formål at afholde kurser, kan altså ikke søge IMCC’s puljer til at dække foredragsholderes honorarer eller gaver.

Puljerne dækker derudover kun den billigst mulige transport. Det anbefales derfor at undersøge bus og GoMore som alternativ til DSB

Inden du søger

Husk! Den bedste ansøgning er ikke altid den længste ansøgning. Den bedste ansøgning er den, der kort og præcist belyser vigtigheden og relevansen af netop det, der søges støtte til.

IMCC støtter som udgangspunkt ikke

Forplejning til arrangementer
Aktiviteter, der falder ind under den enkelte aktivitetsgruppes drift


Ansøgningsfrister

Ansøgninger behandles af bestyrelsen på deres møder. Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden det møde, hvor ansøgningen skal behandles. Er din ansøgning sendt senere end det, behandles den på næstkommende møde. Du kan se, hvornår bestyrelsen holder møder her.

Ansøgninger skal være indsendt inden arrangementets afholdelse
Såfremt ansøgningen ikke er indsendt rettidigt, kan den maksimalt støttes med 50% af det ansøgte beløb


Uddannelses- og transportpuljen støtter


Kursusgebyrer til lokale, nationale og internationale kurser, der er relevante for aktivitetsgruppen eller det enkelte medlems arbejde i IMCC. Desuden transport til lokale og nationale kurser.
Som udgangspunkt kan søges om dækning af kursusgebyrer op til 750 kr.
Interne kurser og faglige arrangementer afholdt af aktivitetsgruppen
Kurser i andre lokalafdelinger, som aktivitetsgruppen kan have gavn af, og som ikke udbydes i deres egen lokalafdeling

– men støtter ikke:

Udgifter til klinikophold eller studierejser

Arrangementer, der kun styrker den enkelte og ikke aktivitetsgruppen
Omkostninger til gentagne nationale møder eller tilbagevendende internationale events

For at søge uddannelses- og transportpuljen benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Puljen til samarbejde på tværs af aktiviteter

Arrangementer med et fagligt aspekt, der afholdes på tværs af aktivitetsgrupper og/eller lokalafdelinger
Arrangementer, der involverer to eller flere af IMCC’s aktivitetsgrupper og/eller lokalafdelinger

– men støtter ikke:

Arrangementer, der udelukkende har et socialt formål
Faste gentagne nationale møder

For at søge puljen til samarbejde på tværs af aktiviteter benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Initiativpuljen støtter nye formål i IMCC

Det gælder for eksempel,

Nye tiltag inden for aktivitetsgruppen
Nye aktiviteter
Ikke aktivitetsspecifikke ideer
Enkeltstående arrangementer til gavn for IMCC
Udvikling af nye metoder i en aktivitetsgruppe

– men støtter ikke:

PR-materiale

For at søge initiativpuljen benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Nationale aktivitetslederes transportpulje (udelukkende for NAL’er og NØA’er)

Denne pulje kan søges af NAL’er og NØA’er til at dække transportudgifter i forbindelse med besøg af lokale aktiviteter. Puljen kan søges løbende, gerne med forventet transportudgifter for HELE året.

For at søge nationalt aktivitetslederes transportpulje benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Rekrutteringspuljen støtter tiltag for medlemshvervning

Det gælder for eksempel:

Småbeløb til tryk af flyers eller lignende
Mindre udgifter i forbindelse med informationsarrangementer

Puljen støtter ikke:

T-shirts, roll-ups eller større PR-investeringer

For at søge rekrutteringspuljen benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Merch – puljen

Denne pulje støtter udgifter til forskellig merch som t-shirts, kasketter, drikkedunke mm.

Søges denne pulje er det et krav at IMCC’s logo er at finde på genstanden. I ansøgningen skal det beskrives størrelse af logo på materialet.

I ansøgningen skal det oplyses hvis man ønsker at trykke andet end IMCC’s logo på, og hvad dette skal være (fx billede, tekst osv.). 

For at søge Merch- puljen benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Har du spørgsmål til puljerne?

Så kan du kontakte den økonomiansvarlige i landsbestyrelsen, Sidsel på oekonomi.imcc@gmail.com

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere