Vælg en side

IMCCs puljer

 

 

 

Alle refusioner sendes til refusion@imcc.dk. Angiv dit puljereference-nummer på refusionssedlen, som vi skal modtage senest én måned efter udgiften er afholdt. Hvis refusionen ikke er modtaget rettidigt, kan dine udlæg ikke refunderes.

Du kan se en oversigt over mængden af tilbageværende midler via dette link:
Ansøgninger til IMCC’s puljer [2018] – Fordeling på aktiv og lokalafd

 

IMCC’s interne puljer

IMCC har forskellige puljer, du kan søge til forskellige formål. Her kan du læse mere om puljerne, og hvad IMCC giver støtte til. Puljerne er:

 • Uddannelses- og transportpuljen
 • Puljen til samarbejde på tværs af aktiviteter
 • Initiativpuljen
 • Nationale aktivitetlederes transportpulje (for NAL’er og NØA’er)
 • Rekrutteringspuljen

Hvem kan søge?

Alle medlemmer af IMCC kan søge de forskellige puljer. Puljerne dækker dog ikke udgifter, som falder ind under aktivitetsgruppens drift. En aktivitetsgruppe, der har til formål at afholde kurser, kan altså ikke søge IMCC’s puljer til at dække foredragsholderes honorarer eller gaver.

Puljerne dækker derudover kun den billigst mulige transport. Det anbefales derfor at undersøge bus og GoMore som alternativ til DSB. Det betyder også, at hvis man skal til et lørdagsarrangement, kan man som udgangspunkt ikke få dækket togbilletter fredag eller søndag, medmindre det er nødvendigt for at kunne deltage fra starten af arrangementet.

Inden du søger

Husk! Den bedste ansøgning er ikke altid den længste ansøgning. Den bedste ansøgning er den, der kort og præcist belyser vigtigheden og relevansen af netop det, der søges støtte til.

IMCC støtter som udgangspunkt ikke

 • Forplejning til arrangementer
 • Produktion af PR-materiale til den enkelte aktivitetsgruppe
 • Aktiviteter, der falder ind under den enkelte aktivitetsgruppes drift

Ansøgningsfrister

Ansøgninger behandles af bestyrelsen på deres møder. Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden det møde, hvor ansøgningen skal behandles. Er din ansøgning sendt senere end det, behandles den på næstkommende møde. Du kan se, hvornår bestyrelsen holder møder her.

 • Ansøgninger skal være indsendt inden arrangementets afholdelse
 • Såfremt ansøgningen ikke er indsendt rettidigt, kan den maksimalt støttes med 50% af det ansøgte beløb

Uddannelses- og transportpuljen støtter

 • Kursusgebyrer til lokale, nationale og internationale kurser, der er relevante for aktivitetsgruppen eller det enkelte medlems arbejde i IMCC. Desuden transport til lokale og nationale kurser.
  Som udgangspunkt kan søges om dækning af kursusgebyrer op til 750 kr.
 • Interne kurser og faglige arrangementer afholdt af aktivitetsgruppen
 • Kurser i andre lokalafdelinger, som aktivitetsgruppen kan have gavn af, og som ikke udbydes i deres egen lokalafdeling

– men støtter ikke

 • Udgifter til klinikophold eller studierejser
 • Arrangementer, der kun styrker den enkelte og ikke aktivitetsgruppen
 • Omkostninger til gentagne nationale møder eller tilbagevendende internationale events

For at søge uddannelses- og transportpuljen benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Puljen til samarbejde på tværs af aktiviteter

 • Arrangementer med et fagligt aspekt, der afholdes på tværs af aktivitetsgrupper og/eller lokalafdelinger
 • Arrangementer, der involverer to eller flere af IMCC’s aktivitetsgrupper og/eller lokalafdelinger

– men støtter ikke

 • Arrangementer, der udelukkende har et socialt formål
 • Faste gentagne nationale møder

For at søge puljen til samarbejde på tværs af aktiviteter benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Initiativpuljen støtter nye formål i IMCC

Det gælder for eksempel,

 • Nye tiltag inden for aktivitetsgruppen
 • Nye aktiviteter
 • Ikke aktivitetsspecifikke ideer
 • Enkeltstående arrangementer til gavn for IMCC
 • Udvikling af nye metoder i en aktivitetsgruppe

– men støtter ikke

 • PR-materiale

For at søge initiativpuljen benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Nationale aktivitetslederes transportpulje (udelukkende for NAL’er og NØA’er)

Denne pulje kan søges af NAL’er og NØA’er til at dække transportudgifter i forbindelse med besøg af lokale aktiviteter. Puljen kan søges løbende, gerne med forventet transportudgifter for HELE året.

For at søge nationalt aktivitetslederes transportpulje benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Rekrutteringspuljen støtter tiltag for medlemshvervning

Det gælder for eksempel:

 • Småbeløb til tryk af flyers eller lignende
 • Mindre udgifter i forbindelse med informationsarrangementer

Puljen støtter ikke:

 • T-shirts, roll-ups eller større PR-investeringer

For at søge rekrutteringspuljen benyttes ansøgningsskemaet, som er linket til øverst på siden.

Har du spørgsmål til puljerne?

Så kan du kontakte den økonomiansvarlige i landsbestyrelsen, Klara på oekonomi.imcc@gmail.com

 

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere