Vælg en side

Sundhedsfremme i Rwanda

IMCC Rwanda er et samarbejde mellem rwandiske medicinstuderende og danske studerende. Sammen arbejder vi for at fremme folkesundheden i Rwanda og styrke vores partnerorganisation MEDSAR (Medical Students Association of Rwanda).

Vi arbejder ud fra idéen om hjælp til selvhjælp. Vi leverer ikke service til vores medlemmer i Danmark eller partnerorganisation i Rwanda, men kapacitetsopbygger ved at uddelegere ansvar og opgaver.

Vi respekterer kulturforskelle og søger hele tiden at forbedre vores samarbejde ved at revidere vores måde at håndtere udfordringer på. Dernæst hjælper vi hinanden på tværs af kontinenter med at overholde deadlines i forhold til projektets aktiviteter og økonomiske rapporter.

Bæredygtig udvikling

IMCC Rwanda arbejder for bæredygtighed gennem implementering af et udvalg af FN’s 17 Verdensmål (SDG). Vi sørger for at inkorporere dette i vores projekter og samarbejde mellem IMCC og MEDSAR.

Verdensmål 17: ”Partnerskaber for handling”

Vi arbejder med en anerkendelse af, at partnerskaber og samarbejde er fundamentet for at få institutioner og organisationer til at opnå deres mål, især på tværs af grænser/kulturer.

Verdensmål 3: ”Sundhed og trivsel”

Vores projekter har generelt til formål at forbedre sundhedsvilkår, både hvad angår institutioner og personlig sundhed. Dette indebærer både lige adgang til sundhed samt information om sundhed og hygiejne.

Nyt projekt i 2020

Forinden COVID-19 havde vi i IMCC Rwanda netop opstartet et nyt projekt i samarbejde med de medicinstuderende fra Rwanda i foreningen MEDSAR. Projektet hedder “Youth Education Activities on Sexual and Reproductive Health and Rights Project”, og har til formål at sprede og forbedre information om især unges kendskab til seksuel hygiejne. Følgende punkter illustrerer projektets målbeskrivelse, idet vi arbejder for at:

Stoppe utilsigtede graviditeter i Rwanda
Udbrede tilstrækkelig information om menstruel hygiejne
Skabe lige adgang til ”Sexual Reproductive Health (SRH)”-information

I maj 2020 havde vi planlagt et såkaldt preparatory study, en forundersøgelse, hvor to af vores medlemmer skulle rejse til Rwanda, og etablere kontakt med repræsentanter fra MEDSAR, NGO’er og eventuelt øvrige institutioner (forvaltninger, sygehuse, ministerier etc.). 

Disse aktiviteter er naturligvis udskudt grundet COVID-19, men genoptages snarest muligt.

Vores samarbejde med MEDSAR går helt tilbage til 2004, hvor vi havde vores allerførste projekt sammen om projektstyring samt HIV/AIDS. Sammen har vi bl.a. også haft øvrige projekter om livstilssygdomme, prævention, seksuel og reproduktiv sundhed, organisatorisk- og kapacitetsopbyggende projekter af MEDSAR. 

IMCC Rwanda har base i København og har lige nu studerende medlemmer fra Panum og CSS. Vi byder alle velkommen i organisationen uanset baggrund – studerende eller ej.

Organisationsudvikling

Et organisationsudviklingsprojekt tog sin begyndelse i juli 2008 og endte i marts 2010. Her var otte ungdomsledere tilknyttet og fordelt på to hold, hvor det første hold var i Rwanda foråret 2009, og det andet hold var af sted for at evaluere projektet i foråret 2010.

Projektet havde to hovedfokusområder, nemlig a) udvikling og kapacitetsopbygning af den rwandiske medicinerorganisation, og b) fremme de projekter, som de rwandiske medicinstuderende administrerede. Disse projekter var:

Familyplanning
Stop Prostitution Around Campus
Fight Against Malnutrition
Gender Empowerment Group
Conflict Management Group.
Research

I tæt samarbejde med Red Barnet Ungdom samt Mental Health Rwanda, fik vi igangsat en forundersøgelse i Rwanda i juli 2010. Forundersøgelsens formål var at styrke netværk af ungdomsorganisationer i Rwanda (RYON). Som følger af undersøgelsen fik vi en bevilling fra DUF, hvor hovedaktiviteten var et stort seminar for rwandiske ungdomsorganisationer i hovedstaden Kigali i juli 2011.

Partnerskabsprojekt: Seksualundervisning af unge i Rwanda

Partnerskabsprojektet Rwandan Health Education Project forløb fra februar 2011-2013. Dets primære fokus var på seksualundervisning af unge i highschools og landsbyfolk. Vi havde to ungdomslederprojekter tilknyttet med med fokus på projekthåndtering og advocacy samt udarbejdelse af ansøgninger.

Vil du være med?

Hvis du synes vores projekt lyder spændende, og hvis du vil være med til at gøre en forskel, så send os endelig en mail på rwanda@imcc.dk.

Du kan også følge vores arbejde på Facebook eller Instagram eller følge vores partnerorganisation MEDSAR på deres hjemmeside eller twitter.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere