Vælg en side

.

IMCC Grønland

IMCC Grønland arrangerer kliniske ophold for medicinstuderende på grønlandske hospitaler.

Grønlandsgruppen består af folk, der har været, eller gerne vil af sted på et klinisk ophold i Grønland.
Der findes lokale afdelinger i København, Odense og Århus.

Dine muligheder:

  • Et klinisk ophold i Grønland af min. 1 kalendermåneders varighed.
  • Det er muligt at komme til flere forskellige byer i Grønland, lidt varierende fra år til år.

Vi er på Facebook og instagram! Følg os og hold dig opdateret på vores skønne gruppes arbejde og events.

Arranger kliniske ophold i Grønland

Gruppen arrangerer kliniske ophold i Grønland af min. 1 måneds varighed og arbejdet består i at etablere og opretholde samarbejdet med de grønlandske hospitaler samt koordinere kontakten mellem hospitalerne og de studerende.

Arbejdet foregår primært via email korrespondence og opdatering af vores fane her på hjemmesiden.

Vi mødes en gang om året og fordeler pladser samt afholder vores nationale møde.

Læs mere om Grønland her.

Vil du være med?

Interesseret i at høre mere eller blive en del af IMCC Grønland?

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål, eller interesse i at blive en del af vores gruppe.

Drømmer du om et klinikophold i Grønland?

IMCC Grønland arrangerer klinikophold af min. 1 måneds varighed i Grønland for medicinstuderende, der har bestået 2. semester kandidat. Læs nedenfor og se hvordan DU kommer afsted!

Lidt om det grønlandske sygehusvæsen

De fleste sygehuse i Grønland, med undtagelse af Nuuk, består af et ambulatorium, en venereastue, en skadestue, en sengeafdeling samt en operationsstue. Ambulatoriet fungerer som en slags almen praksis, idet der ikke er praktiserende læger i Grønland. Her kan du som regel selv få lov til at undersøge patienter, skrive journaler, lave skadestuearbejde og ordinere evt. behandling i samråd med stedets læge(r). Skadestuen fungerer som de danske skadestuer; de er blot mindre, og sygeplejersken eller sundhedshjælperen udfører en del af arbejdet selv. Sengeafdelingen rummer et bredt udvalg af patienter, som kendes fra de hjemlige afdelinger, og man er velkommen til at gå med på stuegang.

Faglige udfordringer

Mulighederne for faglige udfordringer er mange, og udbyttet afhænger af dit eget engagement. Du bestemmer selv, hvad du vil deltage i, efter lyst og evner, men det forventes, at du i nogen grad kan bidrage i det daglige arbejde på sygehuset, da der ofte er mangel på læger og andet sundhedspersonale på de grønlandske sygehuse.

Hvad kan du få lov til at lave?

Oftest går det daglige arbejde fungerende som læge i ambulatorierne, svarende til opgaverne i almen praksis. Planlagte operationer foretages normalt på en fast ugentlig dag, hvor man kan assistere og evt. få lov at udføre mindre indgreb under supervision. Det drejer sig, alt efter sygehusets kapacitet, typisk om aborter og mindre kirurgiske indgreb. Herudover er der akutte operationer ved fx blindtarmsbetændelse og ekstrauterin graviditet. Der er ofte mulighed for besøg i bygderne pr. båd eller evt. helikopter m.m. For yderligere beskrivelser læs de spændende og inspirerende rapporter fra tidligere studerende, der har været på et klinisk ophold i Grønland (se nedenfor).

Hvad oplever man i Grønland?

Nedenfor kan du downloade erfaringsrapporter skrevet af tidligere udsendte og få et indblik i, hvad medicinstuderende oplever på klinikophold i Grønland.

Rapporterne er udelukkende udtryk for skribenternes egne holdninger og erfaringer og repræsenterer ikke nødvendigvis IMCC’s holdninger.

           

Hvordan ligger mit ophold?

IMCC Grønlands pladser fordeles som udgangspunkt pr. kalendermåned – dette betyder at man kun kan søge om pladser i f.eks. hele juni måned*. Ønsker om at tage klinikophold henover mere end 1 kalendermåned, f.eks. de sidste 2 uger af juni og de 2 første uger af juli, imødekommes kun såfremt der er ledige pladser. Det er muligt at søge om 2 sammenhængende måneder.
Der bliver fra afdelingernes side forventet deltagelse i det kliniske arbejde i hele den/de tildelte måned.

* I Nuuk fordeles opholdene i 5 og 8 uger, dette fremgår af pladslisten.

Kriterier

For at komme i betragtning til et klinisk ophold i Grønland, skal du på afrejsetidspunktet have bestået 8. semester, hvilket i København, Århus og Aalborg er ensbetydende med overstået klinikperiode i medicin og kirurgi. Ansøgere fra Odense skal have bestået de teoretiske fag på 8. semester på afrejsetidspunktet, men kan godt tage deres 8. semesters klinik i Grønland.

Svar og bindende tilmelding

Når pladserne er fordelt, vil dem der ikke har fået tildelt et ophold blive telefonisk kontaktet. Er du blandt de heldige, som har fået tildelt et ophold, modtager du en bekræftelse på dit ophold med oplysninger om bestemmelsessted og periode pr. mail. Du tilmelder dig herefter endeligt ved indbetaling af et administrationsgebyr på 300 kr. til IMCC. Denne tilmelding er bindende.

Hvis du efter hjemkomst skriver en 1-2 siders rapport om dit ophold og udfylder et evalueringsskema, refunderes 300 kr. Rapporten vil være til gavn for de næste grønlandsrejsende. Vi vil meget gerne have, at du skriver lidt om de praktiske forhold på stedet (indlogering, kost, internet, arbejdsopgaver) og selvfølgelig om, hvor fedt opholdet har været. Du må meget gerne vedhæfte fotos. Der skal skrives én pr. studerende.

Ansøgningsprocedurer og ansøgningsskema

Ansøgningen for sæsonen juni 2022 – maj 2023 er ikke åben endnu.

1. dag på byvandring i Nuuk

Hvert år offentliggøres en liste over, hvilke hospitaler det er muligt at komme til i hvilke måneder (se listen her). For at ansøge udfylder man et ansøgningsskema (se skemaet her) og en motiveret ansøgning på max 3000 anslag, hvor du fortæller os lidt om, hvorfor det netop er dig, vi skal sende afsted. Det sendes som en samlet fil til greenland@imcc.dk. Fordelingen af pladser sker ved pointgivning og efterfølgende lodtrækning blandt ansøgere med samme point antal. Der gives point for den motiverede ansøgning, hvis du går på 11. eller 12. semester og/eller hvis du er aktivt medlem i IMCC Grønland.

I hvor høj grad, dine prioriteringer opfyldes, afhænger af fleksibiliteten i dine prioriteringer; de bedste chancer for at få tildelt et ophold er udenfor sommerferieperioden, hvor der erfaringsmæssigt er færrest ansøgere.

Jo flere steder du søger, desto lettere er det at få en plads – så husk at antallet af prioriteringer er ubegrænset.
Har du lyst til at komme i klinik i alle byer og på alle tider af året, så angiv dette.

Du modtager en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning, hvis ikke så kontakt os.

I tilfælde af at du ikke er blandt de heldige, der får tildelt et ophold direkte, ringer vi dig op og tilbyder dig vores restpladser.

Restpladser marts 2021 – maj 2022

Du har stadig mulighed for at søge vores restpladser til og med maj 2022 (se restpladslisten her). Disse fordeles efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på at listen højst opdateres 3-4 gange ugentligt, og at der derfor kan være pladser på listen, som netop er blevet tildelt en anden studerende.

Ved ansøgning af en restplads skal der blot indsendes et udfyldt ansøgningsskema (se skemaet her) til greenland@imcc.dk (motiveret ansøgning ikke nødvendig), herefter vil den restpladsansvarlige tage kontakt.

 

Forsikring

Som medicinstuderende i klinikophold i Grønland er man ansvarsmæssigt forsikret via Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Man behøver derfor ikke tegne en særskilt malpractice-forsikring.

Evaluering

Hvis du afleverer en erfaringsrapport og et udfyldt evalueringsskema efter hjemvendelse, refunderes 300 kr af gebyret. Hent skemaet her.
Man må meget gerne i erfaringsrapporterne skrive, hvis man har modtaget legater og i så fald hvor fra.

Legater

I følgende dokument finder du en oversigt over legater, som vi kan anbefale dig at søge såfremt du får tildelt et ophold gennem IMCC Grønland.

Klik her for at se legatoversigten.

National aktivitetsleder:

Lokale aktivitetsledere:

  • København: Victoria Bank
  • Aarhus: Ditte Mathilde Klith
  • Odense: Mathilda Kristensen & Freja Sørensen
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere