Vælg en side

IMCC Grønland

IMCC Grønland arrangerer kliniske ophold for medicinstuderende på grønlandske hospitaler. Vi står for at formidle kontakten til hospitalerne samt fordele de pladser det grønlandske sundhedsvæsen har tildelt danske medicinstuderende. IMCC Grønland er ikke et rejsebureau, men har indsamlet tidligere erfaringer som deles og kan sætte dig i kontakt med andre, der også har fået tildelt ophold. 

IMCC Grønland tager ikke ansvar for uforudsete hændelser, der kan medføre aflysning af klinikophold. Dog forsøger vi i så fald at være den enkelte studerende behjælpelig. 

Grønlandsgruppen består af folk, der har været, eller gerne vil af sted på et klinisk ophold i Grønland.
Der findes lokale afdelinger i København, Odense og Århus.

Dine muligheder:

  • Et klinisk ophold i Grønland af min. 1 kalendermåneders varighed.
  • Det er muligt at komme til flere forskellige byer i Grønland, lidt varierende fra år til år.

Vi er på Facebook og instagram! Følg os og hold dig opdateret på vores skønne gruppes arbejde og events.

Arranger kliniske ophold i Grønland

Gruppen arrangerer kliniske ophold i Grønland af min. 1 måneds varighed og arbejdet består i at etablere og opretholde samarbejdet med de grønlandske hospitaler samt koordinere kontakten mellem hospitalerne og de studerende.

Arbejdet foregår primært via email korrespondence og opdatering af vores fane her på hjemmesiden.

Vi mødes en gang om året og fordeler pladser samt afholder vores nationale møde.

Læs mere om Grønland her.

Vil du være med?

Interesseret i at høre mere eller blive en del af IMCC Grønland?

Du er altid velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål, eller interesse i at blive en del af vores gruppe.

Drømmer du om et klinikophold i Grønland?

IMCC Grønland arrangerer klinikophold af min. 1 måneds varighed i Grønland for medicinstuderende, der har bestået 2. semester kandidat. Læs nedenfor og se hvordan DU kommer afsted!

Lidt om det grønlandske sygehusvæsen

De fleste sygehuse i Grønland, med undtagelse af Nuuk, består af et ambulatorium, en venereastue, en skadestue, en sengeafdeling samt en operationsstue. Ambulatoriet fungerer som en slags almen praksis, idet der ikke er praktiserende læger i Grønland. Her kan du som regel selv få lov til at undersøge patienter, skrive journaler, lave skadestuearbejde og ordinere evt. behandling i samråd med stedets læge(r). Skadestuen fungerer som de danske skadestuer; de er blot mindre, og sygeplejersken eller sundhedshjælperen udfører en del af arbejdet selv. Sengeafdelingen rummer et bredt udvalg af patienter, som kendes fra de hjemlige afdelinger, og man er velkommen til at gå med på stuegang.

Faglige udfordringer

Mulighederne for faglige udfordringer er mange, og udbyttet afhænger af dit eget engagement. Du bestemmer selv, hvad du vil deltage i, efter lyst og evner, men det forventes, at du i nogen grad kan bidrage i det daglige arbejde på sygehuset, da der ofte er mangel på læger og andet sundhedspersonale på de grønlandske sygehuse.

Hvad kan du få lov til at lave?

Oftest går det daglige arbejde fungerende som læge i ambulatorierne, svarende til opgaverne i almen praksis. Planlagte operationer foretages normalt på en fast ugentlig dag, hvor man kan assistere og evt. få lov at udføre mindre indgreb under supervision. Det drejer sig, alt efter sygehusets kapacitet, typisk om aborter og mindre kirurgiske indgreb. Herudover er der akutte operationer ved fx blindtarmsbetændelse og ekstrauterin graviditet. Der er ofte mulighed for besøg i bygderne pr. båd eller evt. helikopter m.m. For yderligere beskrivelser læs de spændende og inspirerende rapporter fra tidligere studerende, der har været på et klinisk ophold i Grønland (se nedenfor).

Hvad oplever man i Grønland?

Nedenfor kan du downloade erfaringsrapporter skrevet af tidligere udsendte og få et indblik i, hvad medicinstuderende oplever på klinikophold i Grønland.

Rapporterne er udelukkende udtryk for skribenternes egne holdninger og erfaringer og repræsenterer ikke nødvendigvis IMCC’s holdninger.

 Hvordan ligger mit ophold?

IMCC Grønlands pladser fordeles som udgangspunkt pr. kalendermåned – dette betyder at man kun kan søge om pladser i f.eks. hele juni måned*. Ønsker om at tage klinikophold henover mere end 1 kalendermåned, f.eks. de sidste 2 uger af juni og de 2 første uger af juli, imødekommes kun såfremt der er ledige pladser. Det er muligt at søge om 2 sammenhængende måneder.
Der bliver fra afdelingernes side forventet deltagelse i det kliniske arbejde i hele den/de tildelte måned.
Pladslisten findes her.

* I Nuuk fordeles opholdene i 6 og 8 uger, dette fremgår af pladslisten.

Kriterier

For at komme i betragtning til et klinisk ophold i Grønland, skal du på afrejsetidspunktet have bestået 8. semester, hvilket i København, Århus og Aalborg er ensbetydende med overstået klinikperiode i medicin og kirurgi. Ansøgere fra Odense skal have bestået de teoretiske fag på 8. semester på afrejsetidspunktet, men kan godt tage deres 8. semesters klinik i Grønland.

For at have et ophold i Nuuk, er det eget ansvar at finde bolig. IMCC Grønland kan ikke hjælpe hermed. Vi anbefaler at læse erfaringsrapporter fra Nuuk, om end det er en ny regel, og det derfor er sparsomt med erfaringer.

Svar og bindende tilmelding

Når pladserne er fordelt, vil dem der ikke har fået tildelt et ophold blive telefonisk kontaktet. Er du blandt de heldige, som har fået tildelt et ophold, modtager du en bekræftelse på dit ophold med oplysninger om bestemmelsessted og periode pr. mail. Du tilmelder dig herefter endeligt ved indbetaling af et administrationsgebyr på 300 kr. til IMCC. Denne tilmelding er bindende.

Hvis du senest 2 måneder efter hjemkomst skriver en 1-2 siders rapport om dit ophold og udfylder et evalueringsskema, refunderes 300 kr. Rapporten vil være til gavn for de næste grønlandsrejsende. Vi vil meget gerne have, at du skriver lidt om de praktiske forhold på stedet (indlogering, kost, internet, arbejdsopgaver) og selvfølgelig om, hvor fedt opholdet har været. Du må meget gerne vedhæfte fotos. Der skal skrives én pr. studerende.

Ansøgningsprocedurer og ansøgningsskema

Hvert år offentliggøres en liste over, hvilke hospitaler det er muligt at komme til i hvilke måneder (se listen her). For at ansøge udfylder man et skema (se skemaet her) med din motivation for ophold på max 3000 tegn inkl. mellemrum. Her kan du fortælle os lidt om, hvorfor det netop er dig, vi skal sende afsted, og hvorfor det netop er Grønland du søger til. Det sendes som en samlet PDF fil til imcc.greenland.dk@gmail.com

Formelle krav til ansøgningen (din ansøgning vil blive diskvalificeret, hvis den ikke opfylder kravene)
Både side 1, 2 og 3 i ansøgningsskemaet skal være udfyldt fyldestgørende.
Beskrivelsen af din motivation for klinikophold i Grønland må max fylde 3000 tegn inkl. mellemrum.
Din prioriteringsliste skal være overskuelig og nem at forstå og angive både ønsket sted og tidspunkt (herunder måned/ugenumre samt årstal)
Ved ophold i Nuuk skal ønsket tidspunkt angives i ugenumre.
Ved ophold i Sisimiut, Aasiaat, Ilulissat, Uummannaq og Upernavik skal ønsket tidspunkt angives i kalendermåned(-r).
Der kan maksimalt søges om 2 sammenhængende måneders ophold.
Søger man ophold med evt. rejsepartner(-e), så skal alle ansøgere stadig udfylde hver deres ansøgning med en individuel motivering for klinikophold i Grønland. Foreligger der to eller flere identiske ansøgninger, vil kun én af dem blive bedømt og pointantallet for ansøgningen vil blive divideret i antallet af rejsepartnere.
Man skal fortsat være medicinstuderende under hele sit klinikophold.

Fordelingen af pladser sker ved pointgivning og efterfølgende lodtrækning blandt ansøgere med samme pointantal. Der gives point til din ansøgning, hvis du går på 11. eller 12. semester og/eller hvis du er aktivt medlem i IMCC Grønland.
Faglige kvalifikationer kan nævnes, dog er alle ligestillede, da kravet om færdiggjort 8. semester blot skal være opfyldt. Der lægges vægt på ansøgerens motivation for opholdet. Ansøges der sammen, bliver ansøgningerne vurderet som et gennemsnit af de to selvstændige ansøgninger. Der tages ikke særlige hensyn til eventuelt godkendte ECTS point for opholdet. Ophold kan give merit, men det er ansøgerens eget ansvar, at undersøge specifikke krav hertil.
I hvor høj grad, dine prioriteringer opfyldes, afhænger af fleksibiliteten i dine prioriteringer; de bedste chancer for at få tildelt et ophold er uden for sommerferieperioden, hvor der erfaringsmæssigt er færrest ansøgere.
Jo flere steder du søger, desto lettere er det at få en plads – så husk at antallet af prioriteringer er ubegrænset.
Har du lyst til at komme i klinik i alle byer og på alle tider af året, så angiv dette.
Du modtager en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning, hvis ikke så kontakt os.
I tilfælde af at du ikke er blandt de heldige, der får tildelt et ophold direkte, ringer vi dig op og fortæller dig dette.

Restpladser juli 2024 – juni 2025

Du har mulighed for at søge vores restpladser til og med juni 2025. Se restpladslisten her (opdateres d. 4. februar 2024 kl. 17:00). Disse fordeles efter først-til-mølle-princippet. Vær opmærksom på at listen højst opdateres 3-4 gange ugentligt, og at der derfor kan være pladser på listen, som netop er blevet tildelt en anden studerende.

Ved ansøgning af en restplads skal der blot indsendes et udfyldt ansøgningsskema (se skemaet her) til imcc.greenland.dk@gmail.com (motiveret ansøgning ikke nødvendig), herefter vil den restpladsansvarlige tage kontakt.

Der er stadigvæk restpladser i Aasiaat eller Upernavik i april 2024 (se skemaet her).

Forsikring

Som medicinstuderende i klinikophold i Grønland er man ansvarsmæssigt forsikret via Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Man behøver derfor ikke tegne en særskilt malpractice-forsikring.

Evaluering

Hvis du afleverer en erfaringsrapport og et udfyldt evalueringsskema efter hjemvendelse, refunderes 300 kr af gebyret. Hent skemaet her.
Man må meget gerne i erfaringsrapporterne skrive, hvis man har modtaget legater og i så fald hvor fra. Evalueringsskemaet skal udfyldes og afleveres senest 2 måneder efter endt ophold før at vi refunderer gebyr. Det kan tage op til 2 måneder fra du har sendt skemaet, til at pengene er på din konto.

Legater

I følgende dokument finder du en oversigt over legater, som vi kan anbefale dig at søge såfremt du får tildelt et ophold gennem IMCC Grønland.

Klik her for at se legatoversigten.

 

National aktivitetsleder:

Lokale aktivitetsledere:

National økonomiansvarlig:

 

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere