3. FOLKEMØDE

Kald til IMCCs folkemøde arrangørgruppe

De sidste 4 år har IMCC været stærkt repræsenteret på Folkemødet på Bornholm. Faktisk har vi været den største delegation fra en ungdomsorganisation overhoved. IMCCs aktiviteter har arrangeret et hav af events og debatter ligesom vi har været medarrangør på Samskabelsesarenaen i 18 og 19. Det er stærkt og vi vil gerne forsætte med at præge mødet med vores dagsorden i 2020!

Som noget nyt bliver kaldet til arrangørgruppen åben fra alle IMCCs medlemmer. Så hvis du har følt FM-ilden eller bare godt kunne tænke dig at være med til at arrangere en megafed tur til solskinsøen, så er chancen her nu!

 

Hvad indebær det?
Som arrangørgruppe står i for alt det praktiske omkring turen. Lige fra udvælgelse af delegationen til organisering af morgenkaffen.
Opgaver som arrangørgruppen 2019 varetog:
– Kald og udvælgelses af delegation
– Forberedelsesmøder (+evalueringsmøde)
– Hjælpe aktiviteter med at sikre pladser til events på FM.
– Koordinere IMCCs rolle i Samskabelsesarenaen.
– Tilmelde alle IMCCs events til FM.
– Lave PR-materiale før, under og efter FM.
– Koordinere overnatning, morgenmad og morgenmøder.
– Vælge sange til fællessang 😀
– Hygge og være social ansvarlige i IMCCs FM-lejr <3

I 2019 bestod arrangørgruppen af 4 personer som fordelte opgaverne mellem sig og sekretariatet (Sofie).
Arrangørgruppen 2020 vil komme til at bestå af 4-5 frivillige IMCC’er samt landsbestyrelsen 2020s FM-ansvarlige. Der vil blive afholdt et overleveringsmøde med 2019 arrangørgruppen og derefter vil det være op til den nye gruppe at koordinere det videre arbejde. Eftersom det et nyt setup for arrangørgruppen, vil der være rig mulighed for at sætte jeres præg på arbejdsgangen. Der vil være opbakning fra landsbestyrelse og sekretariatet til alle opgaver og udfordringer undervejs.

Hvad får jeg ud af det?
Udover en super fed social oplevelse så får du mulighed for at udvikle dine organisatoriske skills. Arbejdsfordelingen er åben, så alt efter hvad du brænder for, kan du komme til at arbejde videre med PR, planlægning, oplæg, økonomi og frivillig ledelse.

FM arrangørgruppen giver desuden rig mulighed for at netværke med andre organisationer gennem de forskellige FM forberedelsesmøder – fx Foreningen Folkemødet, Globalt Fokus, DUF, Samskabelsesarenaen, etc.

IMCC dækker alle transport og mødeomkostninger for arrangørgruppen ligesom arrangørgruppen ikke skal betale deltagergebyr for FM2020.

Det lyder fedt – hvordan kommer jeg med???
For det første sikre dig at du ikke har nogle planer d. 11.-14. juni 2020 – og ellers så sender du bare en kort ansøgning til os på bestyrelse@imcc.dk.

Søg inden deadline den 11. oktober 2019.

Skriv en kort tekst om dig selv (IMCC-CV) og din motivation for at blive en del af FM-arrangørgruppen.
Vi glæder os til at høre fra dig 😀

Her er info fra Folkemødet 2019: https://imcc.dk/for-medlemmer/folkemodedelegationen-2018/