Vælg en side

IMCC TAMIDA

Seksuel sundhed og rettigheder i Tanzania

I IMCC TAMIDA arbejder vi med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for børn og unge. Gennem et internationalt partnerskab med studerende fra Tanzania arbejder vi for en bæredygtig uddannelse til unge med fokus på læring om kroppens udvikling, relationer og grænser.

Hvorfor IMCC TAMIDA?

IMCC TAMIDA er et ligeværdigt partnerskabsprojekt mellem det danske IMCC og det tanzanianske TAMSA. Gennem vores tætte samarbejde med vores partnere er det blevet tydeligt, at adgang til undervisning i seksuel sundhed og rettigheder er knappe. Derfor ser vi vigtigheden i at udbrede viden om seksuelle og reproduktive rettigheder for børn og unge. Her spiller vores partnere altså en uundværlig rolle, da de kender den lokale kontekst og kan sørge for at undervisning bliver implementeret på skolerne, så der skabes trygge rammer for de unge til at snakke om svære emner.


Hvem er vi og hvad laver vi?

Vi er en gruppe af engagerede studerende fra en række forskellige studieretninger, der har en fælles interesse for bæredygtigt udviklingsarbejde med fokus på sundhed.

Vores historie

TAMIDA har gennem 10 år arbejdet for at udbrede viden om SRHR og sætte seksuel sundhed på dagsordenen i Tanzania. Vi arbejder bæredygtigt og søger at forankre vores arbejde i lokalsamfundet, således at vores initiativer varer ved efter endt projektperiode.

Vi har haft mange forskellige projekter gennem tiden, men de sidste fire år har vi lavet:

     • 2018: En forundersøgelse af mulighederne for at inddrage forældre i debatten om SRHR.
     • 2019: En ungdomslederudveksling hvor fire frivillige arbejdede på fuldtid for at gennemføre et mentorprogram for folkeskoleelever og et radioprogram for den generelle befolkning.
     • 2020: Et pilotprojekt hvor fundene vdr. forældreinddragelse i forundersøgelsen bliver testet af.
     • 2021: Et nyt og spændende projekt, hvor du har mulighed for at være med til at sætte dit præg.
     • 2022: Et partnerskabsudviklingsprojekt hvor vi videreudviklede og styrkede samarbejdet.
     • 2023: Et pilotprojekt hvor undervisning til unge afprøves i en mindre urbaniseret region i Tanzania samt hvor tidligere aktiviteter og undervisning med gode resultater fortsættes i Dar-es-Salaam.
     • … Samt nye, spændende projekter, som du kan være med til at sætte dit præg på!

Vil du være med?

Brænder du for bæredygtigt arbejde samt udvikling på tværs af landegrænser, og ønsker du desuden at styrke dit sociale og faglige netværk?

Vi er en dynamisk og engageret gruppe med medlemmer i både Aarhus og København, som altid er åben for nye, passionerede medlemmer. Vi kan tilbyde et frirum fra studiet, hvor du kan udvikle og anvende dine kompetencer til at indgå i et meningsfuldt og interkulturelt samarbejde.

Hele gruppen mødes ca. en gang om måneden og derudover mødes vi indbyrdes i de forskellige undergrupper. Arbejdsmængden er meget varierende afhængigt af, hvor vi befinder os i projektforløbet. Desuden er der gode muligheder for at deltage i diverse kurser, seminarer og workshops, hvor du kan styrke dine kompetencer inden for bæredygtigt udviklingsarbejde.

Skriv til os for at høre nærmere om projektet og hvem vi er – du er altid velkommen til at deltage i et af vores månedsmøder!