Vælg en side

Udvalg i IMCC

IMCC’s bestyrelse har mulighed for at nedsætte udvalg til at arbejde med konkrete opgaver. Udvalgene er således baseret på nationale indsatser til gavn for IMCC som helhed. I øjeblikket har IMCC 4 udvalg, som du kan læse mere om her.

Internationalt Udvalg [IU]
Forårsseminaret [FS]
Trænergruppen [TG]
Kommunikationsudvalget [KU]

Internationalt Udvalg

Internationalt Udvalg har til formål at gøre IMCC’s internationale arbejde lettere tilgængeligt for aktivitetsgrupperne og medlemmerne.  Udvalget har til formål at øge det globale perspektiv i IMCC’s daglige virke fra bestyrelse til aktivitet. Udvalget arrangerer global-sundheds arrangementer, oplyser om de internationale tilbud og støtter aktiviteter i at inkorporere internationale perspektiver. Læs mere her, eller kontakt iu@imcc.dk for at høre mere om hvordan du kan være med.

Forårsseminaret

IMCC Forårsseminar ønsker at udvikle bedre frivillige. På seminarets 4 kursusdage undervises der i lederskab og konkrete værktøjer, som er nødvendige i driften og udviklingen af alle IMCC’s frivillige aktiviteter. Deltagerne får via Forårsseminaret mulighed for at forbedre deres egenskaber inden for bl.a. ledelse og kommunikation, hvilket kan styrke deres frivillige arbejde samt deres senere virke i sundhedssystemet.

Formål

Formålet med IMCC Forårsseminar er at samles om det fælles mål: At udvikle kompetencer og skabe en forskel i den enkeltes og projekternes liv. Dette skal i sidste ende resultere i en sundhedsfremmende forskel for de mennesker, vores projekter når ud til – både nationalt og globalt.

IMCC Forårsseminar ønsker at udvikle deltagernes evner på følgende tre niveauer:

1) Det personlige niveau: Fokus på at udvikle den enkelte deltager, især inden for disponering og prioritering af tid og ressourcer gennem et kursus i personlig  ledelse.

2) Aktivitetets niveau: Deltagerne lærer at organisere projekter på en effektiv og inkluderende måde inden  for det område, hvor den enkelte ønsker at forbedre egne kompetencer.

3) Det perspektiverende niveau: Deltagerne får perspektiveret deres eget frivillige  arbejde i form af inspirationsoplæg afholdt af mennesker, der har gjort en forskel –  nationalt eller globalt.

Målgruppe

Alle, der har interesse for at lave sundhedsfremmende arbejde – lokalt, nationalt eller globalt – har mulighed for at deltage i IMCC Forårsseminar 2016. Deltagerne er frivillige på tværs af studie, alder og frivillig erfaring.. Deltagerne omfatter kommende læger, sygeplejersker, psykologer, embedsfolk i ministerierne og sundhedsfremmere, der får de nødvendige kompetencer i bl.a. kommunikation og ledelse, der senere vil styrke det danske sundhedsvæsen.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til fs@imcc.dk

Trænergruppen

Trænergruppen består af IMCC’ere der gennem deres IMCC-tid har opnået kompetencer indenfor forskellige emner. Trænergruppen giver kurser (træninger) til IMCC’ere i et hav af færdigheder skræddersyet de enkelte behov. Med kompetencegivende træninger i baghånden, kan IMCC’s aktive gøre deres arbejde endnu bedre uden at begå samme fejl som tidligere kollegaer. Alle aktiviteter kan hyre en træner til interne arrangementer. Læs mere her, eller kontakt training@imcc.dk for at høre om at booke at blive optaget som træner.

Kommunikationsudvalget

IMCC har nedsat et kommunikationsudvalg, etableret i 2018.

Kommunikationsudvalget i IMCC arbejder med spørgsmål som:

Hvordan brander IMCC sig på nuværende tidspunkt?
Hvad gør vi rigtigt? Hvad gør vi forkert?
Hvordan optimerer vi vores indsats på og samspillet imellem de forskellige IMCC-platforme/kommunikationskanaler?
Hvordan når vi god forventningsafstemning og impact mellem aktiviteter, bestyrelser, udvalg ift. målsætninger?
Skal vi have Guidelines til kommunikation?
Hvordan gør vi det nemt for aktiviteterne at kommunikere eksternt?
Hvordan styrker vi den interne kommunikation?
Hvad arbejder vi med i Udvalget?

Der arbejdes pt. i en arbejdsgruppe, fokuseret på en IMCC-præsentationsvideo.

(medlemmer i gruppen: Helena Travis, Torsten Merinder, og Jakob Agerbo).

Interesseret i at høre mere?

Du er altid velkommen til at skrive til os på kommunikation@imcc.dk, hvis du har nogen spørgsmål eller er interesseret i at blive en del af udvalget.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere