Vælg en side

Internationalt Udvalg (IU) – Kald til internationale poster 2020

Du kan nu ansøge om ansvarsposter i Internationalt Udvalg for 2020.

Det drejer sig om følgende poster:

IU-koordinator
2 internationale aktivitetsansvarlige i Øst- og Vestdanmark

Du kan læse mere om de to ansvarsposter i det følgende. Har du spørgsmål til posterne, så kan du skrive til enten international@imcc.dk eller iu@imcc.dk.

Send en kort ansøgning samt relevant IMCC CV til IMCC’s landsbestyrelse på bestyrelse@imcc.dk senest den 5. januar

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Introduktion til udvalget:

IMCC er medlem af de to store internationale organisationer IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) og EPHA (European Public Health Alliance). Internationalt Udvalgs arbejde består hovedsageligt i at forankre de muligheder, som findes heri til aktiviteter og medlemmer af IMCC.

Som noget nyt er IU i 2019 påbegyndt et arbejde om en national kampagne vedrørende sundhed og klima i samarbejde med aktiviteten IMCC Earth. Denne kampagne skal fungere som bindeled mellem vores internationale erfaringer og ønsket om at blive mere politiske på nationalt plan.

IU-koordinator

Som koordinator for Internationalt Udvalg, har du det overordnede ansvar for udvalget – dvs. at du:

Sammen med øvrige medlemmer af udvalget definerer IU’s arbejdsområder for det indeværende år.
Har det overordnede ansvar for at uddelegere opgaver og følge op på at disse varetages.
Har ansvaret for at koordinere interne månedlige møder i udvalget og udforme dagsorden til disse.
Er tovholder på at udbrede kendskabet til udvalget internt i IMCC (fx til nationale møder) og til nye frivillige.
Være sparringspartner til Ansvarlig for Internationale Relationer eller kontaktperson for udvalget i IMCC’s landsbestyrelse.

Herudover kan du selvfølgelig også lave, hvad du nu går og har idéer om. Du har stor indflydelse på dine arbejdsopgaver ved siden af den almindelige drift af udvalget.

2 internationale aktivitetsansvarlige i Øst- og Vestdanmark

Denne post er en fusion af de tidligere ansvarsposter “IFMSA-aktivitetskoordinator” og “EPHA-ansvarlig”. Opgaven består hovedsageligt i at videreformidle internationale muligheder fra vores medlemskaber i både IFMSA og EPHA til relevante aktiviteter i IMCC. For at sikre at de ansvarlige kan nå ud lokalt til alle aktiviteter søges to personer.

IMCC består af mange forskelligartede aktiviteter, og som international aktivitetsansvarlig er din opgave at udforske de mange muligheder (kurser, konferencer, projekter, netværk m.m.) i hhv. IFMSA og EPHA og videreformidle det relevante til de respektive IMCC aktiviteter og hjælpe dem til at bruge dem. Det betyder, at du med posten får et godt kendskab og overblik over IMCC’s aktiviteter, og samtidig lærer at arbejde sammen med store internationale paraplyorganisationer på tæt hånd.

Du arbejder hele tiden tæt sammen med din co-ansvarlige og de internationale kontaktpersoner i landsbestyrelsen samt resten af udvalget. Der er derfor god mulighed for sparring og støtte. Nedenfor er arbejdsopgaverne uddybet:

Ift. IFMSA-delen vil du primært sidde med kontakten til SCOPH (https://ifmsa.org/public-health/) og SCORP (https://ifmsa.org/human-rights-and-peace/), da de fleste af IMCC’s aktiviteter falder indenfor kategorien folkesundhed og menneskerettigheder og fred.

Ift. EPHA-delen, så er dette medlemskab stadig forholdsvist nyt for mange af aktiviteterne. Din opgave består derfor i at motivere til, hvordan man konkret kan arbejde med EPHA – bl.a. ved at fortælle om de EPHA-arbejdsgrupper eller kampagner, som kunne være relevante for aktiviteten. Denne del er især relevant for aktiviteter, som ønsker et større (europæisk) sundhedspolitisk engagement eller sparring på EU-plan. Derudover kommer du til at deltage i skypemøder med EPHA’s sekretariat for at høre om deres aktuelle arbejde, og du bliver en del af tovholdergruppen, som skal arrangere IMCC’s deltagelse på EPHA’s generalforsamling i Bruxelles.

Kendskab til IFMSA og EPHA på forhånd er en fordel, men ikke et krav for at søge posten. Såfremt du bliver valgt, vil du få en grundig overlevering og introduktion til posten inden du træder til.

Spørgsmål?

Generelle spørgsmål eller spørgsmål til posten som IU-koordinator rettes til den siddende IU-koordinator Hawa-Idil Harakow på iu@imcc.dk eller international@imcc.dk
Ved spørgsmål til posten som internationale aktivitetsansvarlige skriv da til Anna-Bolette på ifmsakoor@imcc.dk (IFMSA-specifikke spørgsmål) eller bestyrelse@imcc.dk.

Send en kort ansøgning samt relevant IMCC CV til IMCC’s landsbestyrelse på bestyrelse@imcc.dk senest d. 8. januar.

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

Hvorfor et internationalt udvalg?

I Internationalt Udvalg har vi en drøm om, at alle IMCC’ere der har lyst til at rejse ud internationalt med deres idé eller aktivitet, kan komme ud. Vi prøver at mindske afstanden fra det enkelte medlem til de internationale muligheder i IMCC.

Hvad laver vi?

Internationalt Udvalg er sat i verden for at lette arbejdsbyrden på “Den ansvarlige for Internationale Relationer”, som plejer IMCC’s globale samarbejdspartnere.

Internationalt Udvalgs arbejde går ud på at gøre de internationale muligheder tilgængelige for både det menige medlem af IMCC og for IMCC’s aktiviteter. På internationalt plan er IMCC nemlig ikke de eneste, der arbejder for sundhedsfremme, og det kan derfor være både lærerigt og inspirerende at møde andre ligesindede, som arbejder for Hele Verdens Sundhed.

For tiden arbejder vi hårdt på at få det nye EPHA fællesskab op at køre, så både EPHA føler sig værdsat og IMCC får det maksimale udbytte ud af deres nye samarbejdspartner.

Du kan læse om Internationalt Udvalgs pilottur til Bruxelles her. 

Hvem er vi?

Internationalt Udvalg består af både nye og garvede IMCC’ere, der er bundet sammen af deres fælles interesse for international sundhed.

Der er altid plads til flere. Ligegyldigt om du er en ildsjæl med mange internationale møder i bagagen, eller bare lidt nysgerrig på vores arbejde og aldrig har været afsted før, har vi plads!

Kontakt Koordinator for Internationalt Udvalg på: iu@imcc.dk Du kan også følge med på IMCC International på Facebook

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere