Vælg en side

IFMSA lingo

Herunder finder du en liste over de mest gængse forkortelser samt forklaring på, hvad de betyder. Hvis du har en forkortelse, som ikke er her, må du meget gerne skrive til os på international@imcc.dk – så bliver den tilføjet hurtigst muligt.

__

» AM (August Meeting)

Den anden af IFMSA’s to årlige GA’er. Blandt andet vælges her hele TO bortset fra EB (se længere nede af listen for forklaringer af disse forkortelser).

 

» EB (Executive Board)

Hovedbestyrelsen. Er en del af TO (se senere). Består af fem personer, valgt for ét år ad gangen, med hver deres ansvarsområde.

– President

– VPI – Vice-President for Internal Affairs

– VPE – Vice-President for External Affairs

– SecGen – Secretary General (har ansvaret for det formelle som eksempelvis referattagning og udsendelse af forskellige dokumenter til NMO’erne)

– Treasurer – kasserer

 

» EuRegMe (European Regional Meeting)

Se  under RM (Regional Meeting).

 

» GA (General Assembly)

Generalforsamling. Der afholdes to GA’er årligt – én i marts og én i august. Værtsland skifter fra gang til gang, og man vælges som vært ét år i forvejen. Indien er en undtagelse, idet Dubai oprindeligt var valgt som vært for AM2012.

 

» IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations)

IFMSA er en føderation, hvilket betyder, at alle medlemmer er selvstændige organisationer. Det bør derfor ikke sammenlignes direkte med IMCC som hovedorganisation med fire lokalafdelingerne. Den bedste analogi er FN, hvor Danmark, Norge og Australien er tre eksempler på medlemsstater – ligesom IMCC, Norsk Medisinstudentforening (NMF) og AMSA (Australian Medical Students’ Association) er tre tilsvarende eksempler på medlemmer af IFMSA.

 

» LO (Liaison Officer)

En Liaison Officers er bindeleddet mellem IFMSA og én eller flere IFMSA’s samarbejdspartnere inden for samme område, eksempelvis Liaison Officer to the World Health Organization og Liaison Officer on Public Health Issues. Der er i alt otte LO-poster:

– Liaison Officer to the World Health Organization (LWHO)

– Liaison Officer on Public Health Issues (LPH)

– Liaison Officer to Research and Medical Associations (LORMA)

– Liaison Officer on Medical Education Issues (LOME)

– Liaison Officer to UNESCO (LUNESCO)

– Liaison Officer to Student Organizations (LOSO)

– Liaison Officer on SCORA issues (LRA/LSCORA)

– Liaison Officer on SCORP issues (LRP/LSCORP)

 

» MM (March Meeting)

Den ene af IFMSA’s to årlige GA’er. Blandt andet vælges her EB.

 

» NEO (National Exchange Officer)

Nationalformand for SCOPE-aktiviteter, hvilket vil sige kliniske exchanges.

 

» NMO (National Member Organisation)

I reglen har hvert land en NMO, og IMCC er således den danske. IFMSA har 101 medlemslande men 108 NMO’er. Der findes tre niveauer af medlemsskab; Full Member, Associate Member og Candidate Member. Grunden til dette er, at nogle lande faktisk har to NMO’er. Det gør sig gældende for blandt andre Canada, Spanien og Kina. Eksempelvis hedder de to canadiske NMO’er henholdsvis Canadian Federation of Medical Students (CFMS) og IFMSA-Québec (nogle gange forkortet IFMSA-Qc), hvor CFMS er Full Member, mens IFMSA-Québec er Associate Member. Det er vigtigt at notere sig, at hvert land har én og kun én stemme.

 

Stemmeretten ligger hos den ene NMO, men det søges, at to NMO’er fra samme land samarbejder og blive enige inden stemmeafgivning. Således har CFMS stemmeretten på vegne af Canada, mens IFMSA-Québec er såkaldt Associate Member. For at give det hele et ekstra tvist, er det ikke alle NMO’er, der kan stemme. Det kræves nemlig, at man er fuldgyldigt medlem for at kunne stemme, så NMO’er med status af Candidate Member har de samme rettigheder som Full Members, på nær retten til at stemme ved generalforsamlingen.

 

» NORE (National Officer for Research Exchange)

Nationalformand for Research Exchange-aktiviteter.

 

» OC (Organising Committee)

Det er de folk fra værtslandet, der står for at forberede og afholde GA’erne. Det nok OC, der arbejder allermest for at få en GA til at køre rundt.

 

» RC (Regional Coordinator)

IFMSA’s NMO’er inddelt i fem regioner med hver én koordinator, som assisterer VPI med at udføre vedkommendes opgaver på det regionale niveau.

 

» RM (Regional Meeting)

IFMSA har fem regioner, og hver af dem afholder ét årligt møde kun for regionens medlemmer. EuRegMe (European Regional Meeting) er den europæiske, hvor IMCC også sender en delegation. EuRegMe 2012 blev afholdt i Prag, Tjekket i april, og IMCC sendte fire delegerede.

 

» SC (Standing Committee)

Ligesom IMCC er inddelt i tre interessefællesskaber, er IFMSA inddelt i seks Standing Committees, der hver især arbejder med et aspekt af Global Sundhed. Navnene forklarer det ret godt – og bare rolig, I skal nok lære det!

– SCOPE: Standing Committee on Professional Exchange (klinisk udveksling)

– SCORE: Standing Committee on Research Exchange

– SCORA: Standing Committee on Reproductive Health including AIDS

– SCOME: Standing Committee on Medical Education (svarer til Medicinerrådet i Danmark)

– SCORP: Standing Committee on Human Rights and Peace (NB! – ikke refugees and peace)

– SCOPH: Standing Committee on Public Health

 

» SCOXX-D (Standing Committee on XX-Director)

Alle Standing Committees har en Director, som koordinerer arbejdet i den enkelte SC. Alle seks Standing Committee Directors (SC-D’s) er med i TO.

 

» SWG (Small Working Group)

En SWG er en mindre gruppe personer, som arbejder med et specielt tema med det formål at præsentere et færdigt produkt, eksempelvis i form af et forslag til en vedtægtsændring eller et detaljeret mind map over et emne.

 

» Task Force (TF)

Hvis der skal foretages et konkret stykke arbejde, kan generalforsamlingen vælge at nedsætte en kommission – som i IFMSA-regi kaldes en task force. En TF består af et antal personer med interesse for dette område. Generalforsamlingen definerer nogle objectives og en tidsramme for TF’ens arbejde, og medlemmerne skal så inden for tidsrammen udarbejde en rapport med udgangspunkt i kommissoriet. Denne rapport indeholder typisk en række anbefalinger, som en følgende generalforsamling da kan vælge at vedtage. I øjeblikket er der eksempelvis en TF, som arbejder med IFMSA’s internationale mødestruktur (den såkaldte TF on GAs and RMs).

 

» TO (Team of Officials)

TO er styregruppen, som er valgt for et år ad gangen og sidder på deres poster fra den 1. oktober ét år til og med den 30. september det næste. De står for den daglige drift samt for forskellige sessions til GA’er og RM’s. Der er en frygteligt masse, og dem skal I nok komme til at stifte bekendtskab med.

 

» TOM (Team of Officials Meeting)

Fem gange årligt mødes TO fysisk for at koordinere arbejdet. De to gange (TOM3 og TOM5) foregår samtidigt med preGA’erne og ligger altså umiddelbart før henholdsvis March Meeting og August Meeting. Derudover er der et såkaldt TOM0 umiddelbart efter AM, hvor det nyvalgte TO, som jo først overtager den 1. oktober, og det siddende TO mødes for at starte overleveringen.