Vælg en side

IMCC Rwanda afslutter sit nuværende projekt “Youth Education Activities on Sexual and Reproductive Health and Rights Project”. Projektet havde til formål at sprede og forbedre information om især unges kendskab til seksuelle og reproduktive vaner, hygiejne og grænser samt prævention.

Vi og vores partnerorganisation MEDSAR arbejdede i projektet for at:

Modvirke utilsigtede graviditeter i Rwanda
Udbrede information om menstruel hygiejne
Skabe lige adgang til ”Sexual Reproductive Health (SRH)”-information

Projektet bestod i et preparatory study, hvor flere medlemmer rejste til Rwanda, og etablerede kontakt med repræsentanter fra MEDSAR, NGO’er og øvrige institutioner (forvaltninger, sygehuse, ministerier etc.). Derfra fulgte flere forskellige besøg i Rwanda for at monitorere projektet og udveksle erfaringer. Projektet bliver afsluttet med et besøg i november/december 2023. Vi glæder os allerede til næste projekt, der går i gang i starten af 2024.