Vælg en side

Students SHINE er en af IMCCs røde grupper og vi arbejder med seksuelle og reproduktive sundhedsrettigheder.

Vi har sammen med Sexekspressen København været til workshop med Danner om kønsbaseret vold. Her hørte vi alt fra historien om Danners oprettelse, for eksempel hvordan huset har været besat af rødstrømper, til stadierne indenfor partnervold og hvordan man bedst kan gribe ind som sundhedsperson. Emnet var hårdt, men enormt lærerigt og nu går vi og brygger på hvordan vi bedst kan sprede vores nye læring videre.

Vi har bestemt ikke stået stille her i SHINE – vi har nemlig også igangsat en kampagne om tilgængeligheden af menstruationsprodukter på Panum. Vi har både skrevet et åbent brev til dekanen, lavet et opråb i MOK (Panum’s ugentlige blad) og sat menstruationsprodukter på toiletterne i nattens mulm og mørke. Argumenterne for at det skal være tilgængeligt på uddannelsesinstitutioner er mange; ligestilling, aftabuisering, solidaritet og vi kunne blive ved. Nu er det bare op til SUND at lytte!