Vælg en side
Du har muligheden for at repræsentere ikke bare IMCC men Danmark til UNWomen’s årlige konference, CSW66 (Commission on the Status of Women), i New York!

Konferencen finder sted fra d. 6.-17. marts 2023. 

CSW er en unik mulighed for at forstå, hvilke udfordringer der er på ligestillings-agendaen globalt. Deltagelse giver desuden et indblik i, hvordan diplomati fungerer på højt plan i FN-systemet.

Den danske delegation består traditionelt – udover folketingsmedlemmer og embedsmænd fra ministerierne – af en lang række civilsamfundsorganisationer (CSO’er), herunder Aidsfondet, Sex&Samfund, KVINFO og Kvinderådet. Derfor er konferencen også et forum for at styrke eksisterende eller oprette nye samarbejder. Blandt andet derfor er det også vigtigt, at du har et indgående kendskab til IMCC – gerne igennem deltagelse ved IMCC’s nationale arrangementer som Generalforsamlinger, Folkemødet eller internationale møder.

Temaet for mødet er i år “Innovation and technological change, and education in the digital age for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls” 

De praktiske detaljer for mødet er for nuværende ikke fastlagte, da vi ikke har fået informationen fra Udenrigsministeriet. 

Derfor er der en række punkter, som vi hurtigst muligt forsøger at få afklaret. Vi vil dele informationen med de delegered,e så snart vi har modtaget nyt fra udenrigsministeriet.

  • Udgifter. Som udgangspunkt dækker IMCC 75%, men da vi endnu ikke har modtaget et budget kommer den endelige vurdering senere. Det skal dog forventes, at der kommer noget egenbetaling.
  • Fysisk vs virtuelt. Vi håber selvfølgelig på at kunne sende en fysisk delegation afsted! Kommenter gerne i din ansøgning om du vil deltage virtuelt.
  • 1 vs. 2 delegerede. Vi har endnu ikke fået at vide, hvorvidt vi får 1 eller 2 pladser, men vi ved det (forhåbentlig) når vi udvælger. Du skal derfor være klar på at tage afsted som den eneste repræsentant for IMCC.

 

Du søger ved at sende en motiveret ansøgning på maks én A4-side til international.imcc@gmail.com senest d. 4. januar 2023 kl. 23.59. Ansøgningen kan med fordel indeholde:

  • Din motivation for at søge
  • Dit kendskab til IMCC
  • Eventuel relevant erfaring uden for IMCC
  • Dine planer for at forankre konferencen i foreningen

Derudover må du gerne vedhæfte et kort CV, hvori du har opskrevet de mest relevante ting du har lavet – her tænker vi både på internt i IMCC, og hvilke spændende ting du ellers har lavet. Gør det gerne let at se din IMCC erfaring..

Ved spørgsmål om konferencen er du velkommen til at kontakte de Ansvarlige for Internationale Relationer Sohrab (Landsbestyrelsen 2022) & Clara (Landsbestyrelsen 2023) på international@imcc.dk

Du kan læse mere om mødet på deres officielle hjemmeside:

http://www.unwomen.org/en/csw

Og her er som altid et link til IMCC’s guide til ansøgninger: https://imcc.dk/for-medlemmer/internationale-moder/how-to-for-nye-og-erfarne/