Vælg en side

Brænder du for internationale projekter, fundraising og støtte af energiske frivillige i en sundhedsfremmende ungdomsorganisation? 

 

IMCC søger en engageret medarbejder, som kan bidrage til organisationens sekretariatsfunktioner med støtte og rådgivning af organisationens mange frivillige aktivitetsgrupper – med særlig fokus på udviklingsprojekterne samt strategisk fundraising. IMCC forventer således en handlekraftig medarbejder, der med flair for samarbejde og god kommunikation arbejder løsningsorienteret på tværs af sekretariat, bestyrelser og frivillige medlemmer. Du skal have styr på bæredygtig projektstyring og støtte op om overholdelse af ansøgningsfrister samt rapporteringsdeadlines. Desuden forventes, at du i samarbejde med landsbestyrelsen kortlægger og opstarter en strategisk, langsigtet og bæredygtig fundraisingindsats til gavn for hele organisationen. I arbejdet indgår desuden besvarelse af henvendelser fra medlemmer samt løsning af sekretariatets daglige administrative opgaver.


Vi ønsker en medarbejder, der:

 • Har erfaring med udviklingsprojekter, herunder fundraising, bæredygtighed og rådgivningsopgaver
 • Har kendskab til Dansk Ungdoms Fællesråds og CISUs internationale retningslinjer
 • Har kendskab til budgetlægning, økonomistyring og samarbejde med revisor
 • Har kendskab til “logical framework approach”, monitorering og evaluering samt flair for generel projektstyring
 • Har fremragende dansk- og engelskkundskaber
 • Har kundskaber inden for grafisk design og udvikling af merchandise, f.eks. Adobe Master Collection el.lign.
 • Kan samarbejde med bestyrelserne og de frivillige om kortlægning og igangsætning af et strategisk fundraising arbejde
 • Kan varetage kontakten og koordinationen med de frivillige
 • Kan arbejde selvstændigt og er samarbejds- og løsningsorienteret
 • Kender til det frivillige foreningsliv
 • Ansøgere med solidt kendskab til IMCC som organisation foretrækkes

 

Vi tilbyder:

 • En organisation, hvor tingene rykker, og hvor der er kort vej fra idé til handling
 • Et uhøjtideligt, socialt og dynamisk arbejdsmiljø med stort udviklingspotentiale
 • Ansvar, medbestemmelse og indflydelse på dine arbejdsopgaver og organisationens fremdrift 
 • En masse engagerede frivillige, der sætter pris på dit arbejde

 

Praktisk:

Jobbet ønskes besat fra d. 1. april. Ansøgningsfristen er d. 26. februar kl. 23:59 og jobsamtalerne vil blive afholdt d. 4. og 5. marts. Ansøgning og curriculum vitae skal sendes til job@imcc.dk og mærkes ”Projektansættelse”. Spørgsmål kan rettes til IMCC’s forperson Laura Nørager Jacobsen på telefon 28 68 30 93.

Din arbejdsplads bliver på IMCC sekretariatets kontor i Aarhus, Niels Jensens Vej 2, 8000 Aarhus C, hvor du vil sidde i et mindre kontorfællesskab, vi deler med ligesindede organisationer. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer, og da vi er en frivillig organisation, vil der også forekomme en del weekend- og aftenarbejde samt rejsedage ifm. kurser og understøttelse af IMCC’s seks lokalforeninger. Startlønnen er DKK 28.000 inklusiv pension.

 

Om IMCC:

IMCC er en ungdomsorganisation for studerende, der driver sundhedsfremmende aktiviteter baseret på frivilligt arbejde både lokalt, nationalt og internationalt. IMCC har omkring 1800 medlemmer, som alle er tilknyttet en af vore seks lokalforeninger i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, København, Odense og Roskilde. Det er medlemmerne, der driver og udvikler aktiviteterne samt starter nye initiativer op, og sekretariatet er med til at støtte op om medlemsengagementet ved blandt andet at vejlede de frivillige, sikre de organisatoriske rammer og varetage den daglige drift. IMCC har på nuværende tidspunkt omkring 30 forskellige aktivitetsgrupper, der overordnet arbejder inden for områderne Undervisning og Oplysning, Politisk fortalervirksomhed, Udviklingsarbejde samt Udveksling. Du kan læse mere om os her. Og læse mere om vores internationale udviklingssamarbejde her.