Vælg en side

Om IMCC

Vi kæmper for en sundere verden

International Medical Cooperation Committee (IMCC) er en frivillig organisation, som laver sundhedsfremmende arbejde i både Danmark og udlandet. Vi har 30 forskellige aktivitetsgrupper på landsplan, fordelt på vores seks lokalafdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense, Esbjerg, København og Roskilde.

Alle kan blive medlem

Alle kan blive medlem af IMCC. Vi har inddelt vores aktiviteter inden for fire interessefællesskaber: Udviklingsarbejde, undervisning og oplysning, samfund og debat samt udvekslings- og klinikophold.

Tværfaglighed er centralt for os. I foreningen er der, udover medicinstuderende, bl.a. folkesundhedsvidenskabs-, psykologi-, medicin-, statskundskabs-, økonomi- og kommunikationsstuderende mv.. Vi ønsker at forbedre vores aktiviteter i fællesskab. Derfor byder vi studerende fra alle former for uddannelse velkommen i foreningen. At arbejde med sundhed er vores fælles samlingspunkt.

IMCC giver sine medlemmer masser af mulighed for både at udvikle sig personligt og lære en række kompetencer i, samt uddybende viden om, f.eks. organisationsarbejde, ledelse, projektstyring, kommunikation, økonomihåndtering og bæredygtighed. Vi har en vision om at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til sundhedsydelser og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende.

Oplev resten af verden med IMCC

I mere end 65 år har IMCC sendt studerende ud i alverdens afkroge for at arbejde med sundhed. Som medlem af verdensorganisationen af lægestuderende, International Federation of Medical Students Associations (IFMSA), er talrige sundhedsprojekter blevet igangsat på tværs af landegrænser, og IMCC giver dig enestående muligheder for at få oplevelser og venner fra Danmark, og fra hele verden.

 

 

MCC tegnet og beskrevet

IMCC lægger vægt på at være en organisation, hvor der er kort fra tanke til handling, og hvor det er de frivillige, der udvikler, koordinerer og implementerer vores projekter. Vores organisation beskrives bedst ved at se på vores Organogram – IMCC Træet

Dette træ kan illustrere IMCC – selve organisationen er stammen – som blev grundlagt i 1950 af medicinstuderende og er siden vokset sig meget større med ca. 2000 medlemmer fra mange forskellige uddannelser.

Frugterne er IMCCs aktiviteter – det absolut essentielle for vores arbejde, det er gennem disse at vi gør en forskel. For at frugterne kan vokse sig store og trives er det nødvendigt med mange sunde blade –medlemmerne. Det er disse der ligger det hårde arbejde i at få idéer lavet til virkelighed, sådan at så mange som muligt kan få noget ud af frugterne.

Grenene skaber sammenhængskraft imellem og støtter frugterne – det er lokalbestyrelserne. De sørger for lokale aktiviteter, sparring og uddannelse af medlemmerne. Grenene hviler igen på stammen – konceptet og målet der for os er at fremme sundhed i Danmark og resten af verden.

Konceptet og målet stammer fra stammen – landsbestyrelsen, som udgør midten af træet. Herved kan bestyrelsen både lytte til resten af træet og finde på ideer og strategier, der kan lede til endnu bedre vækst og udbytte. Stammen samler overblikket for hele træet og kan nå alle dens dele til at opnå vores fælles mål og samle medlemmerne til nationale arrangementer. Fra Landsbestyrelsen udgår også IMCCs stående udvalg – der bl.a. arbejder med internationalt arbejde, kommunikation mv. Bestyrelsen står for IMCCs daglige drift.

Under jorden, som man ikke umiddelbart ser, har vi rødderne – sekretariatet. De er nødvendige for den daglige drift af foreningen, idet de sørger for at samle næring til træet og skaber grobund og de bedste omstændigheder for vores arbejde.

Midlerne til IMCCs sundhedsfremmende arbejde og til støtte for vores frivillige kommer bl.a. fra medlemskontingenter, universiteterne (dekanaterne på sundhedsuddannelserne), en stor del af midlerne fra Dansk Ungdoms Fællesråd samt fra fonde og via bevillinger, der ønsker at støtte IMCCs frivillige og vores sundhedsmission.

På IMCC-træet hænger der forskellige typer af frugter

Disse frugter symboliserer de forskellige typer af aktivitetsgrupper der er i IMCC- de fire interessefællesskaber:

  • Udvekslings- og klinikophold
  • Udviklingsarbejde
  • Undervisnings- og oplysningsarbejde
  • Samfund og debat

Aktiviteterne udspringer fra lokalafdelingerne men mange fungerer også på nationalt plan.

Der er seks lokalafdelinger i IMCC: Aalborg, Esbjerg, Aarhus, Odense, Roskilde og København, og i hver lokalafdeling er der en lokalbestyrelse. I lokalafdelingen er det lokalbestyrelsen, der står for den daglige drift. Det er også lokalbestyrelsen, der afholder fællesmøder, som samler aktivitetsgrupperne fra hele lokalafdelingen.

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere