ens.sundhed

Hvem er vi?

ens.sundhed er en aktivitet med nydanskere og flygtninge i fokus.

På grund af de efterhånden store kulturforskelle, som er i Danmark, betyder det, at sundhed og sundhedsvæsen opfattes vidt forskelligt.

 

ens.sundhed søger derfor at belyse emnet blandt denne målgruppe samt kommende sundhedspersonale, med håbet om at der opstår en bedre forståelse for hinandens opfattelser af sygdom om sundhed, samt at det vil kunne lede frem til en bedre fælles kommunikation og sundhed i alle dets aspekter.

 

Derudover ønsker ens.sundhed at bringe de gode erfaringer, engagement og kræfter, som allerede eksisterer i IMCC ud på centre for flygtninge med et budskab om at sundhed er et essentielt begreb, og ret for alle!

 

ENS.SUNDHEDlogo