Vælg en side

OPDATERING: Vi er i samarbejde med DUF ved at undersøge, hvordan vi i IMCC kan afholde en Generalforsamling i passende format, herunder online eller hybrid-format. Aktuelt må man stadig mødes 500 personer til foreningsnødvendige aktiviteter som generalforsamlinger, såfremt det er af “primært siddende karakter”. Derfor kan der komme ændringer til programmet jf. retningslinjerne for sådanne arrangementer.

IMCC’s 70. Generalforsamling bliver d. 7. november 2020 online. Der udsendes zoom-link til tilmeldte deltagere, ligesom disse også modtager information om adgang til stemmeprogrammet, Nemovot. Se mere her.

Tilmelding: 
Tilmelding foregår via din IMCC-profil (over Winkas) samt ved at udfylde følgende link om transport og madpræferencer her. Tilmeldingsdeadline d. 6. november kl. 12.00. Alle der har været medlemmer i 7 dage eller mere, når Generalforsamlingen afholdes, har møde- og stemmeret. Vi sørger for streamingmulighed, men ved onlinedeltagelse er det ikke muligt at stemme eller tale til Generalforsamlingen.

Hermed program for Generalforsamlingen 2020: 

 • Ankomst
 • Velkomst og åbning af generalforsamlingen ved Landsbestyrelsen 2020
 • Generalforsamlingen
 • Gallamiddag
 • Afgang

Endelig dagsorden for IMCC’s generalforsamling d. 7/11 2020:

 1. Valg af dirigent og to referenter.
 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.
 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
 4. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering.
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering.
 7. Behandling af indkomne forslag fra IMCC’s medlemmer og bestyrelse.
 8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 9. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 10.  Valg af to kritiske revisorer.
 11.  Evt.

Indkomne forslag: Deadline for indkomne forslag er overskredet (var lørdag d. 17. oktober kl. 11.59). Alle IMCC-medlemmer kan indsende ændringsforslag til indkomne forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen. Dette skal gøres senest en uge før Generalforsamlingen (dvs. deadline d. 31. oktober 2020). Disse skal indsendes på bestyrelse@imcc.dk. OBS: Det er ikke længere muligt at indsende ændringsforslag.

Valg til Landsbestyrelsen 2021: Ønsker du at stille op til bestyrelsen, da send en mail med dit kandidatur til bestyrelse@imcc.dk inden d. 6. november kl. 23.59. Mailen kan eks. indeholde en A4-side, hvor din motivation beskrives, en side med hvad du har lavet i IMCC og/eller andre foreninger tidligere og hvordan man få fat i dig, hvis man vil høre lidt mere. Til Generalforsamlingen har hver kandidat to minutter til at præsentere og efterfølgende to minutter til at svare på spørgsmål fra salen – i år bliver præsentationen via en forudoptaget video på maks. to minutter, hvorefter der modtages spørgsmål fra onlineforsamlingen.. NB: Til dem, der skulle overveje at stille op, kan det oplyses at vi forventer svar fra DUF på året driftstilskudsansøgning omkring d. 2. november, så der er relativ økonomisk afklaring til næste år. OBS: Du skal planlægge efter at deltage i overleveringsweekenden mellem den afgående og tiltrædende landsbestyrelse d. 27.-29. november. Afholdes på Sjællands Odde. PS: Format op til debat efter forsamlingsforbud på 10 personer. Afklares efter valg af næste landsbestyrelse.

Indkomne kandidaturer:

Spørgsmål sendes til bestyrelse@imcc.dk eller ved brug af nedenstående formular:

Vi glæder os til at ses <3