Vælg en side

IMCC’s 70. Generalforsamling bliver d. 7. november 2020 i Esbjerg. Vi sørger for sikker afstand, masser af håndsprit og for at rammerne er i orden, så det kan blive et “siddende event”. Sundhedsstyrelsen og øvrige myndigheder tillader aktuelt op til 500 mennesker til arrangementer som generalforsamlinger: ”Deltagere skal i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende. Også her gælder der et maksimum på 500 personer til stede samtidig.” (Reference her). Vi holder således fast i det fysiske format. Til arrangementet vil man få faste pladser i nærheden af den lokalafdeling, man tilhører, for dermed at minimere smitterisikoen på tværs. Såfremt forsamlingsforbuddet sænkes yderligere, vil vi opdele lokalafdelinger i rum for at overholde dette. Ellers sidder vi samlet.  Vi sørger desuden for fælles transport til/fra alle byer. 

Tilmelding: 
Tilmelding foregår via din IMCC-profil (over Winkas) samt ved at udfylde følgende link om transport og madpræferencer her. Tilmeldingsdeadline d. 6. november kl. 12.00. Alle der har været medlemmer i 7 dage eller mere, når Generalforsamlingen afholdes, har møde- og stemmeret. Vi sørger for streamingmulighed, men ved onlinedeltagelse er det ikke muligt at stemme eller tale til Generalforsamlingen.

Hermed foreløbigt program for Generalforsamlingen 2020: 

 • Ankomst
 • Velkomst og åbning af generalforsamlingen ved Landsbestyrelsen 2020
 • Valg af dirigent og to referenter.
  b. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.
  c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
  d. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse.
  e. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering.
  f. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering.
  g. Behandling af indkomne forslag fra IMCC’s medlemmer og bestyrelse.
  h. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  i. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  j. Valg af to kritiske revisorer.
  k. Evt.
 • Gallamiddag
 • Afgang

Det endelige program offentliggøres to uger før Generalforsamlingen, dvs. senest d. 24. oktober 2020 kl. 11.59.

Indkomne forslag: Disse skal være Landsbestyrelsen i hænde senest tre uger før Generalforsamlingen, dvs. på lørdag d. 17. oktober kl. 11.59. Dette gælder også vedtægtsændringsforslag. Alle indkomne forslag skal sendes til bestyrelse@imcc.dk, gerne inkl. en motivation og beskrivelse af, hvad forslaget betyder for IMCC. Når den endelige dagsorden offentliggøres senest to uger før Generalforsamlingen kan alle IMCC-medlemmer indsende ændringsforslag til forslag frem til en uge før Generalforsamlingen (dvs. deadline d. 31. oktober 2020). Disse skal ligeledes indsendes på bestyrelse@imcc.dk.

Valg til Landsbestyrelsen 2021: Ønsker du at stille op til bestyrelsen, da send en mail med dit kandidatur til bestyrelse@imcc.dk inden d. 6. november kl. 23.59. Mailen kan eks. indeholde en A4-side, hvor din motivation beskrives, en side med hvad du har lavet i IMCC og/eller andre foreninger tidligere og hvordan man få fat i dig, hvis man vil høre lidt mere. Til Generalforsamlingen har hver kandidat to minutter til at præsentere og efterfølgende to minutter til at svare på spørgsmål fra salen. NB: Til dem, der skulle overveje at stille op, kan det oplyses at vi forventer svar fra DUF på året driftstilskudsansøgning omkring d. 2. november, så der er relativ økonomisk afklaring til næste år. OBS: Du skal planlægge efter at deltage i overleveringsweekenden mellem den afgående og tiltrædende landsbestyrelse d. 27.-29. november. Afholdes på Sjællands Odde.

Spørgsmål sendes til bestyrelse@imcc.dk eller ved brug af nedenstående formular:

Vi glæder os til at ses <3

 

 

 

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere