Vælg en side

IMCC’s generalforsamling d. 7/11 bliver online

Med et forsamlingsforbud på 10 personer for arrangementer i ikke-private rum har vi i Landsbestyrelsen truffet beslutning om, at vi generalforsamlingen i år bliver online. Trods der til arrangementer “af primært siddende karakter” er mulighed for at have op til 500 deltagere, har vi vurderet at de krav retningslinjerne for et sådant arrangementer stiller, gør det umuligt med en generalforsamling, hvor alle der vil også kan deltage – sikkert og COVID-19-venligt. I et onlineformat er vi alle lige – sårbare som ikke sårbare, pårørende som ikke pårørende, job i sundhedsvæsenet som ikke job i sundhedsvæsenet, klinik som ikke klinik osv. I samarbejde med generalforsamlingens dirigent gør vi alt for, at den online generalforsamling bliver så tro mod det fysiske format som muligt – trods de udfordringer, der kunne opstå med debat, talerrække og afstemninger online. Nedenfor vil vi gennemgå de foreløbige tiltag med hensyn til onlineformat og opstilling til landsbestyrelsen. Skriv endelig til os på bestyrelse@imcc.dk ved spørgsmål af enhver slags. Vi besvarer hurtigst muligt og efter bedste evne.

Format for online generalforsamling

Generalforsamlingen foregår via Zoom. Hver tilmeldt deltager på Winkas får tilsendt link og password til Zoom-mødet og skal under mødet sidde med tændt kamera, samt angive sit navn og IMCC-medlemsnummer på skærmen. Vi opretter venteværelse, og lukker kun tilmeldte deltagere ind til mødet. Vi stemmer i et andet program, Nemovote, hvor alle deltagere har sit eget login. Husk kontingent skal være betalt senest 7 dage før generalforsamlingen (dvs. d. 31/10 kl. 11.59) før man er stemmeberettiget. 

Opstilling og præsentation af kandidatur til Landsbestyrelsen 2021:

Generalforsamlingen 2020 er omlagt til onlineversion, hvorfor følgende omkring kandidaturer til Landsbestyrelsen skal videreformidles. Man stiller fortsat op ved at sende sin intention om at kandidere til en landsbestyrelsespost til bestyrelse@imcc.dk eller signe@imcc.dk – gerne vedlagt et skriv på 1-2 A4-sider indeholdende motivation og ambitioner for det kommende år. Et CV kan også vedlægges. Kandidaturer bliver offentliggjort på hjemmesiden og sendt til tilmeldte til generalforsamlingen. Deadline for opstilling er d. 6/11 kl. 23.59. 

Præsentationen til generalforsamlingen opfordrer vi til bliver via forud optaget video. Videon må som den fysiske præsentation maksimalt vare 2 minutter og efterfølgende har man 2 minutter til at svare på indkomne spørgsmål fra “salen”/zoom-deltagerne. I samarbejde med dirigenten finder vi det optimale format for at indsamle spørgsmål – om det bliver via formular eller direkte melder vi ud sammen med link til zoom-møde. Afstemning om kandidater følger forretningsordenen og er som altid hemmelig.

Det er muligt at stille op selvom man ikke kan deltage i generalforsamlingen d. 7/11. Da gør man bare som beskrevet i første afsnit, samt indsender en video med sin præsentation af kandidatur (maksimal varighed stadig 2 minutter). Spørgsmålsrunde udgår.

Fejring af jubilæum og uddeling af Erik Holst-prisen

Vi vil gerne invitere jer til fejring af jubilæum med fællesspisning over skærm samt uddeling af Erik Holst-prisen efter generalforsamlingens officielle program er slut. IMCC refunderer mad op til 100 DKK til alle deltagere til generalforsamlingen, så vi fra hvert sit sted til fællesspisning kan tænke tilbage på foreningens 70-års levetid og runde af med uddelingen af Erik Holst-prisen til en IMCC’er, der i 2020 har gjort en særlig indsats. Har du allerede nu en i tankerne kan du indstille en via denne formular. Deadline for indstilling er d. 6/11 kl. 23.59.