Vælg en side

IMCC FAIR (Rwanda)

I IMCC FAIR – First Aid Initiative Rwanda – har vi et ønske om at reducere dødeligheden i trafikken i Rwanda. Vi samarbejder med vores partnerorganisation, Healthy People Rwanda (HPR), om at udbrede kendskabet til trafiksikkerhed og førstehjælp blandt skolebørn og køreskoleelever i Kigali.

Vi er i gang med et toårigt partnerskabsprojekt, hvor skolebørn i alderen 12-17 år undervises i trafiksikkerhed og førstehjælp. Vi er lige nu ved at starte et samarbejde op med politiet og nogle køreskoler, hvor undervisningen også skal foregå. HPR er blevet trænet til at undervise i førstehjælp og trafiksikkerhed og til at opstarte kampagner om trafiksikkerhed. På sigt er målet, at HPR selv skal stå for rekruttering af frivillige og køre projektet videre.

Lidt baggrundsviden

I 2013 omkom 3782 personer i trafikken i Rwanda (WHO) og opgørelser har vist at 56,3% af de tilskadekomne i trafikken i hovedstaden Kigali dør, før de når frem til et hospital. Utilstrækkelig akutudrykning og manglende førstehjælpserfaring er udfordringer, der er med til at fastholde den høje trafikdødelighed. Det er derfor vigtigt, at udbrede kendskabet til trafiksikkerhed og førstehjælp for derigennem at kunne nedbringe antallet af trafikuheld.

Vores opgaver

Vores arbejdsopgaver i IMCC FAIR består primært i kompetencestyrkelse i HPR, projektstyring, fundraising, økonomistyring, fortalervirksomhed & kommunikation, udarbejdelse af undervisningsmateriale og planlægning af projektbesøg. Vores næste projektbesøg er planlagt til at ligge i sommeren 2018, hvor vi sender 2-3 medlemmer afsted i 2-3 uger. Med projektet ønsker vi at udbrede viden om førstehjælp og trafiksikkerhed i Rwanda, at skabe opmærksomhed omkring problematikken i Rwanda og at påvirke den politiske dagsorden i Rwanda til i højere grad at vedtage og implementere tiltag, der kan reducere antallet af trafikuheld.

IMCC FAIR gruppen

Vi er en tværfaglig gruppe, der udgøres af både bachelor- og kandidatstuderende på Københavns Universitet. Vi sætter pris på en faglig diversitet, da det giver kvalificerer gruppens opgaveløsning og gør at alle har deres særlige kompetencer og roller i gruppen. Hvis vores projekt har fanget din interesse, opfordrer vi dig, uafhængigt af studieretning, til at kontakte os på vores mail her.

National aktivitetsleder:

 

FAIR logo

 

  •  
Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere