Vælg en side

Efter en ihærdig indsats fra frivillige har IMCC fået bevilliget en sum penge til et initiativ kaldet ”Let’s talk about healh”. Initiativet har til formål at øge IMCC’s stemme i den politiske debat og dermed give unge i Danmark en større forståelse for samt større engagement i sundhedsdebatten. Derudover rummer initiativet plads til kontinuerlig uddannelse og opkvalificering af IMCC’ere, der har lyst til at efteruddanne sig: Her indgår bl.a. opkvalificering gennem TNT d. 9.-11. oktober (som du stadig kan nå at tilmelde dig her, det bliver både godt og corona-venligt). Derudover har IMCC fået penge til rekruttering, lokale workshops, Folkemøde-aktiviteter (2021 eller 2022) samt deltagelse på Ungdommens folkemøde 2021.

I den forbindelse vil vi IMCC’s Landsbestyrelse gerne brede indflydelsen ud og således nedsætte en gruppe, der skal være ansvarlige for formidlingen af den politiske del (at gøre IMCC mere synlige i den sundhedspolitiske debat) og ligeledes organisere, at IMCC kommer til at stå stærkere udadtil – både lokalt og nationalt:

IMCC søger seje politisk engagerede mennesker til et politiskfokuseret udvalg som del af ”Lets’s talk about health”

Brænder du for sundhedspolitik? Og vil du være med til at gøre IMCC og vores frivillige endnu stærkere i den sundhedspolitiske arena? Så søg om at være med i udvalget for let’s talk about health! 

Her har du mulighed for at få indflydelse på hvilken retning, vi skal gå, og hvordan vi skal sikre lokal og national politisk forankring samt gøre en masse seje IMCC’ere til politiske formidlere og et endnu større talerør for unge i sundhedsdebatten.

Du kan bl.a. være med til at:

–       Udtænke og planlægge en strategi for vores politiske indsats

–       Lave nytænkende PR, politiske kampagner osv.

–       Være med til at arrangere aktiviteter på folkemødet samt ungdommens folkemøde

–       Hjælpe lokalbestyrelserne til at skabe en politisk dagsorden i deres by.

Hvis det lyder som noget for dig, så send en mail til Bolette@imcc.dk, hvor du skriver:

–       Hvem du er og, hvilken aktivitet du er med i

–       Hvorfor du vil være med i styregruppen for Let’s talk about health

–       Dine tanker om, hvad udvalget skal lave (ingen arbejdsgange er defineret på forhånd)

Senest d. 16. Oktober 2020, så hører du fra os efter weekenden

Vi glæder os til at have dig med på vognen

 

IMCC’s Landsbestyrelse og IMCC’s Trænergruppe