Vælg en side

IMCC Kenya har haft en travl oktober måned. Vi har haft udtag til gruppen og budt 6 nye medlemmer velkommen til. Derudover har der været fuld af aktiviteter i Kenya. Vores ungdomsledere har været med til at facilitere 3 townhalls, hvor alle interesserede i vores arbejde har været velkomne til at høre oplæg om emner som toxic masculinity and feminism, contraceptives og youth and governance. Den sidste blev afholdt samme dag som vores projektbesøg og midtvejsevaluering startede, dermed har vi været mange fra den danske projektgruppe samlet i Kenya denne måned. Vi er nu halvvejs i vores andet partnerskab projekt og har gjort status på hvad den resterende tid skal fokusere på. Herunder skal vi fokusere på at kapacitetsopbygge vores frivilliggruppe i både Kenya og Danmark, støtte op om at uddanne teenagere til at facilitere safe spaces, hvor man kan tale om seksuelle og reproduktive sundhedsrettigheder og planlægge en konference for frivillige og ligesindede organisationer her i Kenya, der kan sætte ungdom og sundhed på dagsordenen.

For flere opdateringer og billeder fra vores projektbesøg, er du velkommen til at følge videre på vores instagram: imcc_kenya