Vælg en side

Dansk Ungdoms Fællessråd søger nye medlemmer til sine bevillingsudvalg, hvor vi i IMCC de seneste to år har haft dedikerede frivillige i Tipsudvalget og det internationale bevillingsudvalg. Vi åbner nu kaldet for alle interesserede kandidater med deadline d. 5. januar 2021:

En del af DUFs internationale bevillingsudvalg?
Udvalget bevilliger penge til internationale børne- og ungeprojekter forankret i DUFs medlemsorganisationer. Udvalgets opgave er i høj grad at vurdere, om projekterne lever op til DUFs formål, samt er forankret i den danske medlemsorganisation. Udvalgets vælges af DUFs Styrelse, hvor der ved sammensætningen af udvalget lægges vægt på, at udvalgsmedlemmerne har en stærk tilknytning til medlemsorganisationerne, samt indblik i diversiteten blandt de forskellige organisationer. Herudover, at medlemmerne kan bidrage med erfaringer fra foreningslivet og frivilligbåret projektarbejde. Se hele kaldet her.

Udvalget består af 11 personer. Man vælges for en to-årig periode, og der er femseks møder om året – alle i København på DUF. Op til hvert udvalgsmøde skal man læse en række projektansøgninger, hvilket typisk tager omkring to fulde arbejdsdage. Man bliver ikke honoreret for arbejdet. Som udvalgsmedlem får man i stedet et bredt indblik i mange forskellige projekter og organisationer, samt mulighed for, sammen med andre dygtige udvalgsmedlemmer, at diskutere bæredygtigt udviklingsarbejde. Det er super lærerigt og udviklende!


Spørgsmål kan sendes til kristine@imcc.dk. Hvis dette har interesse, så send en ansøgning på maksimalt en A4-side til bestyrelse@imcc.dk inden d. 5. januar 2022 kl. 23.59. Kom gerne ind på din motivation for at stille op, dit kendskab til internationale partnerskabsprojekter og bæredygtigt udviklingsarbejde.

 
 
 
En del af DUFs Tipsudvalg?
Vil du være med til behandle ansøgninger om driftstilskud  tipsmidlerne blandt deres børne- og ungdomsorganisationer i Danmark? Vil du være med til at sikre fundamentet for, at organisationerne kan udvikle uden at skulle bekymre sig om midler til drift? Så er det måske dig, der er IMCCs kandidat til Tipsudvalget i DUF. Se hele kaldet her.

Som ansøger bør du: 

  • have kendskab til DUF og tilskudsbekendtgørelsen

  • have lyst til at opnå et større kendskab til vores søster-medlemsorganisationer og forståelse for organisationers forskelligheder samt egenart

 

Spørgsmål kan sendes til kristine@imcc.dk. Deadline er d. 5. januar 2022 kl. 23.59 og ansøgning på maks en A4-side skal sendes til bestyrelse@imcc.dk. Kom gerne ind på din motivation for at stille op, dit kendskab til DUFs medlemsorganisationer (og også gerne anden organisationserfaring), samt dit indblik i tilskudsprocessen og -bekendtgørelsen.