Vælg en side

Kære IMCC’ere,

På generalforsamlingen online d. 7/11 blev der valgt en ny Landsbestyrelse for 2021. To ud af fem pladser som menige medlemmer, blev besat og den tiltrædende Landsbestyrelse søger derfor op til tre yderligere medlemmer til det kommende år. Det bliver et brandhyggeligt og spændende år med humor, udfordringer og muligheder for selvudvikling.

Hvem kan stille op til Landsbestyrelsen?

Hvis du har en sag på hjertet, en god idé eller bare er nysgerrig på bestyrelsesarbejde og ledelse så skal du overveje at stille op. Her er der nemlig kort fra idé til handling, og du får en unik mulighed for sparring og indflydelse blandt en gruppe af højt motiverede og kompetente frivillige. Du behøver ikke være IMCC-ekspert eller mangeårig frivillig, da vi vægter motivation, vilje og lyst til at lære mere meget over viden om IMCC – vi er allerede mange garvede ræve i gruppen, og derfor er friske indspark kun velkomne. 

Hvad laver en Landsbestyrelse?

Alle bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige for nogle forskellige aktiviteter og/eller byer. Som menigt medlem har man selv ret meget mulighed for at bestemme, hvad man gerne vil arbejde med. Tidligere har menige medlemmer f.eks. arbejdet med kommunikation, samarbejde med eksterne aktører, politiske grundholdninger, samarbejde mellem aktiviteter i farvegrupperne, folkemøde, monitorering og evalueringsforløb. Derudover tages beslutninger, der vedrører IMCC som helhed, af landsbestyrelsen.

Bestyrelsen mødes typisk to gange om måneden, én gang fysisk og én gang online. Derudover mødes man i løbet af året; enten til nationale events som lederseminar og generalforsamling, eller til strategiweekender og arbejdsdage hvor bestyrelsen søger at holde den røde tråd i IMCC og i sit eget arbejde.

Hvor meget tid bruger Landsbestyrelsen?

Det er meget forskelligt, hvor meget tid man lægger i bestyrelsesarbejdet, det kan være alt mellem 2-10 timer om ugen med møder og forberedelse. Derudover skal man være indstillet på, at der er en del transport på tværs af landet i forbindelse med møder. 

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil være med?

Er du interesseret i at høre mere om bestyrelsesarbejde? Så skriv en mail til bestyrelse@imcc.dk og få svar på, hvordan bestyrelsesarbejde kan udformes. Vi gør opmærksom på, at der i weekenden d. 27. – 29. november afholdes Overleveringsweekend mellem tiltrædende og afgående bestyrelse, hvorfor det vil være en meget stor fordel, hvis du kan deltage her.

Ansøgninger på maksimalt 1 A4 med evt. CV sendes til kommende forperson, Laura, på lauranjacobsen@gmail.com. Der modtages ansøgninger à to runder: Første ansøgningsfrist er d. 18. november kl. 23.59, hvorefter alle ansøgninger behandles d. 19. november. Anden ansøgningsfrist er d. 13. december kl. 23.59. Svar afgives til alle ansøgere umiddelbart herefter. NB: Skulle Landsbestyrelsen blive fuldtallig efter første ansøgningsrunde, annulleres anden ansøgningsrunde.

 

Vi glæder os til at høre fra dig,

Anna, Emma, Jesper, Kristine og Laura

Landsbestyrelsen 2021