Vælg en side
Dansk Ungdoms Fællesråd har netop udsendt meddelelse om,, at der oprettes et splinternyt Ungepanel under Udviklingsministeren. Formålet for Ungepanelet er (som det fremgår nedenfor) bl.a. at rådgive ministeren og sikre, at unge fra Danmark som det globale syd får indflydelse på den kommende udviklingspolitik. DUF holder infomøde om ungepanelet d. 11. januar for tilmeldte interesserede (læs mere her, hvor du også kan læse lidt om, hvad Ungepanelet går ud på).
IMCC vil meget gerne indstille en kandidat til udvalget, og håber I enten selv eller en fra jeres frivilliggruppe kunne have mod på at søge. I så fald gælder følgende proces:
  1. Send din ansøgning (motivation, tanker om udviklingspolitisk ungeudvalg, erfaringer med IMCC, DUF, interkulturelt arbejde og udviklingsarbejde generelt, samt gerne lidt om dine umiddelbare ambitioner, hvis du skulle blive valgt) på maks 1 1/2 A4-side samt evt. CV til bestyrelse@imcc.dk senest d. 10.1.2021 kl. 23.59. Landsbestyrelsen 2021 behandler alle modtagne ansøgninger og giver svar hurtigst muligt efter fristen. OBS: Vi ved godt, dette er før DUF’s infomøde og vil tage dette i betragtning, når de  indkomne ansøgninger vurderes.
  2. Skulle du blive valgt som IMCC’s kandidat til udvalget, skal du være parat til at udfylde et separat ansøgningsskema fra DUF, som Landsbestyrelsen 2021 herefter sender til DUF. Du er nu indstillet af IMCC, og din ansøgning vil blive vurderet af DUF’s Forretningsudvalg, der træffer den umiddelbare beslutning om udvalget danske sammensætning.
  3. Vent på svar fra DUF og kryds fingre <3
Der bliver et vist overlap i ansøgningsprocessen mellem afgående og tiltrædende Landsbestyrelse, og I vil muligvis derfor opleve et skift i kontaktperson ang. denne mulighed. Den tiltrædende Landsbestyrelse er primus motor bag ovenstående proces, og ved derfor der kommer ansøgninger. Spørgsmål kan rettes til kristine@imcc.dk.