Vælg en side

Tryghedsudvalg, tillidsrepræsentant, trivselsambassadør.. Kært barn har mange navne og nu har du chancen for at blive alle dine medfrivilliges.

I IMCC er mange unge ildsjæle samlet i en fælles sag og nogen gange kan bølgerne gå højt. Derfor søger vi medlemmer til IMCC’s nye tryghedsudvalg, der skal sikre bedre trivsel, fair processer og en kultur, hvor alle føler sig set, hørt og modtaget i IMCC. Udvalget består af 4 frivillige, der har til opgave at 

  • Mægle i mindre konflikter mellem andre frivillige
  • Fungere som mødeledere ved konfliktfulde møder efter aktiviteternes ønsker. 
  • Afholde kurser i lokalafdelingerne med henblik på at fremme trivsel og et godt foreningsliv
  • Tage imod anonyme henvendelser om mistrivsel og guide de involverede efter bedste evne
  • Stå til rådighed for sparring med medlemmer, der ønsker rådgivning i trivselsanliggender.

Det skal udvalget IKKE:

  • Håndtere strafbare forhold.

 

Hvordan klædes man på?

Valgte medlemmer skal gennemgå et éndags kursus i konflikthåndtering og trivsel i deres mandatperiode. 

Derudover bliver der tilknyttet en kontaktperson fra landsbestyrelsen, som kommer med til halvdelen af møderne.

 

Hvem kan stille op til udvalget?

Det kan alle medlemmer i IMCC. Vi håber på en god geografisk spredning i udvalget.

Udvalget mødes to gange pr. semester og derudover ved behov. 

Udvalget består af i alt fire medlemmer, der hver sidder i to år på posten. To medlemmer vælges i ulige år, to medlemmer vælges i lige. 

I dette første år af udvalget eksistens vælges to medlemmer for ét år og to medlemmer for to år.

 

Lyder det som noget for dig?

Send et skriftligt kandidatur til bestyrelse@imcc.dk inden 7/2-2022