Vælg en side

IMCC kalder alle Folkemødeinteresserede. Til Folkemødet 2021 skal der nedsættes en arrangørgruppe, der skal koordinere IMCC’s fælles Folkemødeindsats i tæt samarbejde med IMCC’s Landsbestyrelse(r). IMCC har gennem en bevilling fra Tuborgfondet fået midler til at sikre den stærkeste og største Folkemødedeltagelse yet, mens eksisterende samarbejder er godt på vej til at sikre events på scenen hos bl.a. Udenrigsministeriet og Samskabelsesarenaen.

Hvad indebær det?
Som arrangørgruppe står i for alt det praktiske omkring turen. Lige fra udvælgelse af delegationen til organisering af morgenkaffen.

Opgaver som arrangørgruppen 2019 varetog (2020 blev jo desværre aflyst): 

  • Kald og udvælgelses af delegation
  • Forberedelsesmøder (+ evalueringsmøde)
  • Hjælpe aktiviteter med at sikre pladser til events på Folkemødet.
  • Koordinere IMCCs rolle i Samskabelsesarenaen.
  • Tilmelde alle IMCCs events til Folkemødet.
  • Lave PR-materiale før, under og efter Folkemødet.
  • Koordinere overnatning, morgenmad og morgenmøder.
  • Vælge sange til fællessang 
  • Hygge og være social ansvarlige i IMCCs Folkemøde-lejr <3

Hvad får jeg ud af det?
Udover en super fed social oplevelse så får du mulighed for at udvikle dine organisatoriske skills. Arbejdsfordelingen er åben, så alt efter hvad du brænder for, kan du komme til at arbejde videre med PR, planlægning, oplæg, økonomi og frivillig ledelse.

Folkemøde-arrangørgruppen giver desuden rig mulighed for at netværke med andre organisationer gennem de forskellige FM forberedelsesmøder – fx Foreningen Folkemødet, Globalt Fokus, DUF, Samskabelsesarenaen, etc.

IMCC giver tilskud til transport og mødeomkostninger for arrangørgruppen, ligesom arrangørgruppen ikke skal betale deltagergebyr for Folkemødet 2021.

Det lyder fedt – hvordan kommer jeg med?
For det første sikre dig at du ikke har nogle planer d. 17.-20. juni 2021 – og ellers så sender du bare en kort ansøgning på maksimalt en A4-side til Landsbestyrelsen 2020 på bestyrelse@imcc.dk. Spørgsmål modtages på samme mail 🙂

Søg inden deadline den 19. oktober 2020 kl. 23.59.