Vælg en side

Kære IMCC’er,

Der er ekstraordinært blevet en post som menigt medlem ledig i IMCC’s Landsbestyrelse 2021, efter et af bestyrelsens medlemmer måtte fratræde denne.

Vi søger dig, der har mod på at blive en del af et bestyrelsesfællesskab præget af samarbejde, nysgerrighed, gå-på-mod og lyst til at gøre en forskel. For Landsbestyrelsen 2021 er det vigtigt, at vi er en tilgængelig bestyrelse og vi sætter derfor en stor ære i vores kommunikation med hele organisationen. Som Landsbestyrelse har man sammen ansvaret for, at IMCC’s medlemmer, aktivitetsgrupper, lokalbestyrelser, udvalg og sekretariatet har de bedst mulige vilkår til at udøve frivilligt arbejde. Der er samtidig mulighed for at bringe egne idéer på bordet for i et uformelt fællesskab at sparre om initiativer til gavn for foreningens udvikling. 

IMCC’s Landsbestyrelse 2021 udgøres af en forperson, en økonomiansvarlig, en internationalansvarlig og to menige medlemmer. Aktu-elle medlemmer har erfaringer fra det gule, det røde og det blå farvefællesskab og er en god blanding af gengangere og nye bestyrelses-medlemmer. Vi søger dig, der kan supplerende den eksisterende bestyrelse bedst muligt, eks. i form af en baggrund i det grønne farve-fællesskab. Vigtigst er dog at du er motiveret og har lyst til at bidrage til IMCC’s udvikling i 2021. Der vil være grundig overlevering og god mulighed for sparring med de eksisterende bestyrelsesmedlemmer, der alle meget gerne vil dele ud af erfaringer og give en hjælpende hånd.
   Da de aktuelle restriktioner i lang tid har pauseret al fysisk foreningsarbejde, har landsbestyrelsen indtil videre ikke har mødtes fysisk i 20-21, ligesom meget bestyrelsesarbejde har været af planlæggende frem for udøvende karakter. Som nyt bestyrelsesmedlem er der således rigtig gode muligheder for at både at sætte sit præg på bestyrelsesåret, og vi er fleksible for at bestyrelsen skal harmonere med dine tanker og ønsker til bestyrelsesarbejde.

Det praktiske
Landsbestyrelsen mødes to gange om måneden – en gang til et længere weekendmøde og en gang til et kort, online hverdagsmøde. I ikke-COVID-tid foregår weekendmødet fysisk og er placeret rundt om i IMCC’s lokalafdelinger. Bestyrelsesåret forløber fra d. 1/1 til d. 31/12 og du vil således blive en del af landsbestyrelsen frem til årsskiftet.
   Dit første fysiske møde vil være d. 22. maj i Aarhus (event her). Bestyrelsens fulde mødekalender kan ses her. NB: Hvis du ikke kan del-tage i alle bestyrelsesmøder, skal dette ikke begrænse dig i at søge om posten som menigt medlem. Vi er fleksible ved den rette kandidat.

Ønsker du at vide mere, kan vi kontaktes på bestyrelse@imcc.dk, og ellers kan du læse om landsbestyrelsens planer for 2021 i årets hand-leplan her

Posten søges ved at sende motivation og lidt om ens IMCC-erfaring til bestyrelse@imcc.dk senest d. 30.. april kl. 23.59. Alle kandidater får svar efter d. 2. Maj.

Vi glæder os til at høre fra lige netop dig.

Bedste hilsner,
Anna, Emma, Jesper, Kristine og Laura
Landsbestyrelsen 2021