Vælg en side

IMCC har d. 14. januar 2021 fået meddelelsen, at organisationen for 2020 tildeles driftstilskud og internationale refusioner på i alt 1.3 millioner kroner i driftstilskud. IMCC’s forperson, Laura Nørager Jacobsen, udtaler: “Det er en kæmpe lettelse, at vi kan gå ind i det nye år med denne positive meddelelse om driftstilskud for 2020. IMCC har siden afslaget i 2019 været igennem en hård periode præget af nedskæringer og intense omstruktureringer, og oven i købet i en tid, hvor meget af samfundet har været lukket ned. I fællesskab er IMCC’s medlemmer, lokalbestyrelser, aktivitetsgrupper og sekretariat lykkes med at holde organisationen oven vande og vi skal nu øve os i at tænke i udvikling og stabilitet frem for i brandslukning og krisehåndtering. Og vi glæder os!”

 

Med bevillingen sættes der således et endeligt punktum i sagen, hvor der tilbage i 2019 blev sat spørgsmålstegn ved om IMCC’s lokale aktivitetsgrupper var lokalt forankrede i tilskudsbekendtgørelsens forstand. Som resultat gav DUF’s Tipsudvalg organisationen afslag på driftsstilskud fra DUF i november 2019. IMCC indgav en klage over afgørelsen til Tipsungdomsnævnet, der hjemviste sagen til genbehandling af DUFs Tipsudvalg, hvorefter Tipsudvalget sendte organisationen et bevillingsbrev i maj 2020. I forbindelse med ansøgningen 2020 havde organisationen dog flere bekymringer (læs mere her), idet organisationen frem til afslaget 2019 var i god tro om egen struktur. Således var IMCC ikke i stand til at gennemføre alle nødvendige omstruktureringer for at sikre sig driftstilskud i 2020 og bevillingen for 2020 følger således efter IMCC i samarbejde med DUF’s Tipsadminisitration samt Tipsudvalg har anmodet Tipsungdomsnævnet om en særlig dispensation.

 

IMCC har i løbet af 2020 lavet flere strukturelle ændringer, der både styrker organisationens sammenhængskraft og bæredygtighed såvel som understreger de lokale aktivitetsgruppers forankring i IMCC’s seks lokalforeninger – til gavn for hele den frivillige forening. Med bevillingen vil IMCC nu kigge på at udvide sekretariatet med endnu en fastansat, samt hvordan den genvundne økonomiske stabilitet kan komme IMCC’s frivillige til gode. Laura fortsætter: “Særligt i en tid, hvor også foreningslivet er hårdt ramt som følge af pandemien, skal vi rette et endnu større fokus mod foreningslivets mange muligheder. IMCC’s frivillige har tidligere vist, at hvad organisationen ikke havde i banken, havde den i frivilligdedikation – nu skal vi i IMCC vise vores frivillige, hvor meget vi påskønner dem, og hvor vigtige de er for organisationens fremgang.”

 

Kontakt:
Laura Nørager Jacobsen, forperson, mail: laura@imcc.dk / forperson@imcc.dk, tlf. 28683093.

IMCC’s Landsbestyrelse 2021, mail: bestyrelse@imcc.dk.