Vælg en side

I 2015 udviklede og lancerede en gruppe medicinstuderende fra Bamsehospitalet & Sund Krop, IMCC København, et helt nyt kursustilbud for andre interesserede studerende: Pædiatrisk Kommunikationskursus. Kurset blev oprettet, da et formaliseret kursus i kommunikation med børn ikke er en del af medicinstudiet på Københavns Universitet.

Børn skal mødes på en anden måde end voksne, og samtidig skal der etableres kontakt til forældrene, såkaldt trevejskommunikation. God kommunikation og alliance mellem behandler, patient og forældre går forud for et godt og trygt forløb gennem sundhedsvæsenet. Et Pædiatrisk Kommunikationskursus skal vha. undervisning og simulationstræning i kommunikation med børn og unge under 18 år klæde fremtidens læger på til at møde barnet, hvor det er, og have værktøjerne til at kunne hjælpe dem igennem svære situationer i sundhedsvæsenet. 40 % af klager i forbindelse med sundhedsvæsenet i Region Sjælland handler om kommunikation, og kunne have været forhindret, hvis denne havde været bedre (Koncept for patientkommunikation, Region Sjælland, Januar 2016).

Projektet har siden 2019 skiftet hænder, fordi stifterne nu er færdige som læger, og drives videre af primært medicinstuderende som en del af IMCC Roskilde. Vi har valgt at blive en del af IMCC for at blive et mere bæredygtigt projekt og sikre kontinuitet trods generationsskifte. Målet er at gøre så mange som muligt så gode som muligt til pædiatrisk kommunikation