Officielle dokumenter

Rapport ift.
Internationale projekter

Erfaringer og udbytter fra
IMCC’s internationale projekter


Vedtægter

 

Årsrapporter

 

Forenings- & årsberetninger

 

Udtalelser fra tidligere generalforsamlinger

 

Strategirapporter

 

Referater fra generalforsamlinger

Centrale frivilligdokumenter

Budgetter

 

Bestyrelsens Forretningsorden

 

Referater fra bestyrelsesmøder

 

IMCC’s Strategi

 

 

Handlingsplaner (2016-2018)

 

IMCC Alumneforening

 

Ønsker du en uddybning af foreningens referater, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen eller sekretariatet.