– Indkomne forslag

Her vil man kunne se de forslag der er kommet ind til GF 2019.

Jvf dagsordenens pkt d: Godkendelse af Regnskab 2018:
Generalforsamlingen skal tage stillingen til IMCC’s regnskab for året 2018. Det findes her.