Vælg en side

Torsten Merinders tanker for 2017

Torsten Merinder skriver sine tanker for 2017

Visioner for det kommende år

Med GF 2016 bag os, er det tid til at vende snuden fremad. Mod hvad IMCC kan blive i det kommende år. Vi har taget stilling – selvsagt sundhedspolitisk stilling; men vi har også erkendt at vi ikke længere kan realisere vores mission omkring sundhed for hele verden, uden at vi rodfæster os som en synlig sundheds-stemme.

I 2017 ønsker jeg derfor at vi fortsætter i synlighedens tegn: At vi viderefører vores branding og PR-strategi for 2016; og får denne forankret hos medlemmerne. At vi samles omkring de værdier som kendetegner os. Som er os nære – både ift. medlems-deltagelse og frivillighed; men også ift. vores grundholdninger.

Men mest af alt; at vi ved udgangen af 2017 står som ét samlet IMCC; med stemmen klar, og visionen for øjet.

Afsluttende vil jeg sige tak til alle jer; IMCC’ere, – de stærke, vidunderlige ildsjæle; for et brag af én GF – uden jer kunne intet af det her lykkes.

Så skål på et nyt år – og tak for at I er med til at gøre IMCC til det bedste sted for os alle.

Torsten