Vælg en side

Marie My Warborg – bestyrelsen 2017

Marie My Warborg skriver …

Jeg er meget taknemmelig for at være blevet valgt til bestyrelsen 2017. Jeg brænder for IMCC og glæder mig til at komme i gang. Jeg har særligt to fokusområder hvor jeg tror på at vi som organisation kan forbedre os.

Tværfaglighed

Som folkesundhedsstuderende ved jeg rigtig meget om hvordan forskellige faggrupper arbejder sammen og udnytter hinandens kompetencer i sundhedsfremme. Jeg tror på at vi kan udnytte det kæmpe potentiale der ligger i at vi er en tværfaglig organisation. I det kommende bestyrelses år vil jeg arbejde på at øge tværfagligheden i de enkelte aktiviteter såvel som i det nationale arbejde.

Et godt eksempel; Udvikling af Grønt gruppe fællesskab:

De Grønne grupper er hver især rigtig dygtige, men vi mangler både fællesskab og synlighed. Ved at øge samarbejdet mellem de grønne grupper, vil det øge kvaliteten af IMCC´s projekter, stille os stærkere når vi skal til at søge blok funding og styrke vores oplysningsarbejde i Danmark. Jeg tror på, at en styrkelse af de grønne grupper også kommer til at betyde øget deltagelse i det nationale arbejde i IMCC. Jeg vil arbejde på at de grønne grupper bliver mere synlige ved aktivt at blande sig i udviklingsdebatten.

Når jeg fremhæver de grønne grupper som eksempel, er det fordi at det er der at mit engagement i IMCC i høj grad har været i de grønne grupper, og især Uland.  Når jeg nævner tværfaglighed gælder det selvfølgelig hele IMCC.

Udover disse fokusområder glæder jeg mig bare rigtig meget til at få fingrene godt og grundigt ned i IMCC og blive endnu klogere på organisationen.