Vælg en side

Brev fra GF2016 – Cecilie Siggaard

Cecilie Siggaard skriver …

Mine visioner for det kommende år:

–     Jeg vil kæmpe for fortsat at styrke IMCC’s aktiviteter og medlemmer. Dels ved at synliggøre de uddannelsestilbud, der er til danske frivillige, samt dels ved at styrke samarbejdet og sparringen mellem aktiviteterne. Herudover er det for mig centralt at få skabt en evaluerings- og monitoreringskultur i IMCC, så vi over for andre – og især over for os selv kan dokumentere, at det arbejde, vi laver, faktisk betyder noget.

–     Jeg vil bakke op om at gøre IMCC synlig i sundhedspolitiske debatter som en vigtig sundhedsaktør – især ved at bakke op om og tage del i den politiske arbejdsgruppe, som vi på generalforsamlingen etablerede.

Desuden har jeg stort kendskab til Dansk Ungdoms Fællesråd, hvorfra IMCC modtager størstedelen af sin indtægt til drift. Jeg vil kæmpe for, at de små organisationer skal høres i DUF. Herudover vil jeg i samarbejde med sekretariatet, og være nysgerrig på, hvordan IMCC på længere sigt kan blive økonomisk uafhængig af DUF.

Jeg er meget beæret over at være blevet valgt ind i landsbestyrelsen, og jeg glæder mig meget til det kommende bestyrelsesår!