Vælg en side

Indmeldelse

Ved at blive medlem i IMCC får du muligheden for at gøre en forskel for dig selv og andre – ved at hjælpe med at forbedre sundhed og levevilkår der, hvor der er brug for det, samt undervise i og oplyse om sundhed igennem bæredygtige sundhedsprojekter.

Og dette ved at lære nyt, ved at arbejde sammen med dine venner og medstuderende, og fremfor alt, skabe en bæredygtig forandring i verden.

Udover ovenstående har DU som IMCC’er mulighed for at:

  • Søge om støtte og konsulentbistand til gode idéer, kurser og projekter
  • Deltage i kurser og træning udbudt af bl.a. Projektrådgivningen, DUF og IMCC’s træningsgruppe
  • Få hjælp til budgetlavning og regnskabsaflæggelse fra IMCC’s sekretariat.
  • Søge om økonomisk støtte til transport ved deltagelse i forskellige arrangementer.

Meld dig ind i IMCC ved at klikke her.