Vælg en side

Pressemeddelelse: IMCC bevilliges 1.5 millioner kroner i driftstilskud for 2019 efter Tipsudvalgets genbehandling

Den frivillige forening, IMCC, fik tilbage i november 2019 afslag på driftstilskud fra DUF på forventet 1,7 millioner kroner. IMCC indgav en klage over afgørelsen til Tipsungdomsnæv-

net, der hjemviste sagen til genbehandling af DUFs Tipsudvalg. Nu er sagen afgjort påny: “Vi er glade, rigtig glade endda”, siger forkvinde Kristine Svinning Valeur, efter at IMCC har fået meddelelse om, at organisationen bevilliges 1.5 millioner kroner i driftstilskud og internationale refusioner for 2019. “Da vi i november sidste år stod med et afslagsbrev i hånden, havde vi på ingen måde forestillet os, at IMCC her seks måneder senere ville stå med et bevillingsbrev i stedet”, fortsætter Kristine. 

 

Ungdomsorganisationen fik i november 2019 afslag på sin ansøgning om driftstilskud for dette år, og var som konsekvens heraf nødsaget til at afskedige mere end halvdelen af alle sekretariatsmedarbejderne samt nedjustere timetallet for en studentermedhjælper som led i de nødvendige og omfattende besparelser. Med Tipsudvalgets bevilling af driftstilskud, kan organisationens økonomi nu stabiliseres yderligere til fordel for kvaliteten af organisationens frivillige sociale arbejde. IMCC er nu i fuld gang med årets ansøgning om driftstilskud, og har siden afslaget gjort flere omstruktureringer: 

 

“Straks efter afslaget i november har IMCC målrettet og intenst arbejdet for at sikre organisationens fremtidige kvalificering til driftstilskud. Vi kan alligevel godt være bekymrede for dette års ansøgning, der skal udarbejdes på baggrund af hektisk et år med økonomisk usikkerhed, organisatoriske omvæltninger og afskedigelse af medarbejdere. IMCC har frem til afslaget været i god tro og er først efter afslaget sidste året blevet gjort opmærksom på, at organisationens struktur ikke fuldt harmonerede med tilskudsbekendtgørelsen”, fortæller Kristine og fortsætter: “Vi mener således ikke, det nuværende tilskudssystem er indrettet til organisationernes bedste. Da et afslag først modtages i november efterlades en organisation kun med to måneder til at reagere på afslagets begrundelse med organisatoriske ændringer, såfremt organisationen vil kvalificere sig til driftstilskud året efter. IMCC har været i stort tidspres sidste år med at sikre sådanne ændringer og samtidig forvalte en organisation i krise, og er derfor meget bekymrede for, om ændringerne i Tipsudvalgets optik er kommet for sent i tilskudsåret. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at rette ind, men havner desværre i en klemme uden klare retningslinjer for, hvordan og hvornår vi som organisationer er “i rette tid” efter et afslag.”

IMCC har siden afslaget bl.a. afholdt en national ekstraordinær generalforsamling i december sidste år, hvor nødvendige vedtægtsændringer blev vedtaget fulgt op af vedtægtsændringer stemt igennem af IMCC’s lokalafdelinger.