Vælg en side

– Program og dagsorden GF 2019

Program National Weekend oktober 2019:

FREDAG

15:00-19:00

 

 

Bustransport til Ankersminde (Gadsbølle)

15:00 – afgang fra Aalborg (John F. Kennedys Plads)

16:00 – afgang fra København (DGI-byen)

17:00 – afgang fra Aarhus (Søauditorierne)

18:30 – afgang fra Odense (OUH)

Ved ankomst Registrering med udlevering af GF-necessities
19:00-20:00 Aftensmad
20:00-20:30 Velkomst ved landsbestyrelsen
20:30-22:00 IMCC bazar
22:00 Hygge og sov godt!

LØRDAG

7:30-8:30 Morgenmad
8:30-13:15 Generalforsamling
13:15-14:00 Frokost
14:00-18:45 Fortsat generalforsamling
19:00-??:?? Gallafest og foreningsfejring – herunder uddeling af Erik Holst prisen

Underholdning v. Aalborg lokalbestyrelse

SØNDAG

9:00-10:00 Brunch
10:00-10:45 Tid i udvalg eller fortsat brunchhygge
10:45-11:30 Tid i lokalbestyrelser og farvefællesskaber
11:30-13:00 Fælles oprydning
13:00-14:00 Frokost
14:00-?? Tak for 2019 og på gensyn

God bustur hjem!

Dagsorden Generalforsamling:

8:30-9:00 Generalforsamling åbnes v. forperson Julie Lauritzen

a. Valg af dirigenter og to referenter

b. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamling

9:00-10:45 c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

d. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse. (Regnskab for 2018)

e. Fremlæggelse af budgetopfølgning for indeværende regnskabsår til orientering. (Budget 2019)

f. Fremlæggelse af foreslået budget for det kommende regnskabsår til orientering. (Forslag til budget 2020)

g. Fremlæggelse af grammatiske vedtægtsændringer foretaget af bestyrelsen

10:45-13:15 h. Behandling af indkomne forslag fra IMCC’s medlemmer og Landsbestyrelse

  1. Forslag 1: ændring af vedtægt i paragraf 9., stk. 1
  2. Forslag 2: ændring af vedtægt i paragraf 14., stk. 2
  3. Forslag 3: ændring af vedtægt i paragraf 20., stk. 2
  4. Forslag 4: ændring af vedtægt i paragraf 14., stk. 9
  5. Forslag 5: ændring af vedtægt i paragraf 11., stk. 5, e.
  6. Forslag 6: ændring af vedtægt i paragraf 20., stk. 1
  7. Forslag 7: ændring af vedtægt i paragraf 19., stk. 1
  8. Forslag 8: vedtagelse af strategien 2020-2022

i. Kontingent fastsættelse. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020

13:15-14:00 Frokost
14:00-18:00 j. Valg af medlemmer til bestyrelsen
18:00-18:45 k. Valg af kritiske revisorer

l. Evt.

Afslutning

19:00-??:?? Gallafest og foreningsfejring – herunder uddeling af Erik Holst prisen

Underholdning v. Aalborg lokalbestyrelse

Se program og dagsorden i PDF:

Program for IMCCs nationalweekend med dagsorden

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere