Vælg en side

– Invitation GF 2019

– Invitation GF 2019

Her er invitation (udsendt 19. august 2019)  til Generalforsamlingen 18.- 20. oktober 2019:

Fælles busser fra alle IMCC-byer kører dig lige til døren, både ud og hjem! GRATIS deltagelse, mad og transport for alle medlemmer af IMCC. Tilmeld dig National-weekenden via din medlemsprofil.

Nationalweekenden er nytåret i IMCC: vi reflekterer over det forgangne foreningsår, fejrer vores alles indsats for hele verdens sundhed, og sætter retningen for IMCC fremover. Vi skal sparre på tværs, møde nye som gamle venner, og blive klogere gennem diverse workshops.

Nationalweekenden indeholder også vores ordinære generalforsamling, der i år er ganske særlig: vi skal diskutere kursen for IMCC de næste 3 år, og stemme om den nye Strategi 2020-2022! Desuden skal vi vælge ny landsbestyrelse (stil gerne op allerede i dag!).  IMCC-året anno 2019 gennemgås også.

Det bliver en givende, lærerig, sjov og hyggelig weekend med masser af fællesskab, fest og frivillighed!

                            Læs videre herunder, så får du alt du har brug for at vide.

 Sådan bliver du en del af årets største IMCC-weekend:

  1. Via din IMCC-medlemsprofil på hjemmesiden (log ind her)
  2. Registrér transports, mad- og sovepræferecer her
  3. Tilmeld dig Facebook-eventet her, og følg med på hjemmesiden her. Så du får de nyeste opdateringer og praktiske informationer om pakkeliste, underholdning, Erik Holst-prisen og meget mere! #FærreLangeMails
  4. Del invitationen til ÅRETS NATIONALWEEKEND med alle dine venner i din aktivitet, udvalg og lokalbestyrelse. Vi ses til kæmpe foreningsfejring!           

”Hvad er Nationalweekenden overhovedet?”

  • Nationalweekenden er DIN mulighed for at mødes med andre inspirerende og seje IMCC’ere, og have en fest imens du gør en forskel for dit lokale, nationale og internationale arbejde på én gang. 
  • Nationalweekenden indeholder den ordinære, årlige generalforsamling hvor vi vælger ny landsbestyrelse, diskuterer året der gik og beslutter hvordan IMCC skal se ud fremover (behandler diverse indkomne forslag).
  • Men Nationalweekenden er mere end generalforsamling: færre formaliteter, flere fede indslag.                                                   

Landsbestyrelsen 2019: Nynne, Sabina, Julie, Frederikke, Helena, Theis, Tilde og Sofus.

Dagsorden for Generalforsamlingen 2019:

a. Valg af dirigent og to referenter.

b. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen.

c. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

d. Fremlæggelse af regnskab for senest afsluttede regnskabsår til godkendelse.

e. Fremlæggelse af budgetopfølgning for det igangværende regnskabsår til orientering.

f. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår til orientering.

g. Behandling af indkomne forslag fra IMCC’s medlemmer og bestyrelse.

h. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

i. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

j. Valg af to kritiske revisorer.

k. Evt.

Transportforhold til GF 2019:

Her kan du se transportinformationer om busafgange fra Aalborg, Aarhus, Odense og København:

Deadlines forud for GF:

Ifølge IMCCs vedtægter:                                    Hvad:

3 uger før  (torsdag d. 26. september)           Frist for at indsende forslag  til
Landsbestyrelsen, der ønskes
behandlet på Generalforsamlingen.

1 uge før (torsdag d. 10. oktober)                   Ændringsforslag til forslag skal være
sendt til Landsbestyrelsen.

1 uge før (torsdag d. 10. oktober)                   Frist for indmeldelse i IMCC hvis man vil
være stemmeberettiget til GF.

1 dag før (torsdag d. 17. oktober kl. 23.59)  Frist for at melde sit kandidatur til
Landsbestyrelsen 2020,sker skriftligt til
Landsbestyrelsen 2019 pr mail til Bestyrelsen.                                                                                                              

Alle forslag sendes til bestyrelsen, på: bestyrelse@imcc.dk

Valg af Landsbestyrelse 2020: Er det dig?

Hør podcasten om hvordan det er at sidde i Landsbestyrelsen her.

Eller: SKRIV til os med spørgsmål om hvordan det er at sidde i landsbestyrelsen, skriv til os på bestyrelse@imcc.dk (eller tilde@imcc.dk  sofus@imcc.dk  frederikke@imcc.dk  helena@imcc.dk  julie@imcc.dk  theis@imcc.dk  nynne@imcc.dk sabina@imcc.dk)

Spørgsmål?
Kontakt os direkte pr. mail på imcc@imcc.dk

  De varmeste hilsner fra jeres landsbestyrelse:
Julie, Nynne, Frederikke, Sabina, Sofus, Helena, Tilde og Theis