Vælg en side

Arv og testamente

Lad en del af arvegodset gå til sundhedsfremmende arbejde

Udover at oprette et testamente til fordel for familie og nære venner, kan du også støtte IMCC’s sundhedsfremmende arbejde.

Hvis du selv vil bestemme, hvem der skal nyde godt af arven efter dig, er det nødvendigt at skrive testamente. På den måde sikrer du dig indflydelse på eftertiden.

Ifølge arveloven skal en fjerdedel af din arv tilfalde dine tvangsarvinger, hvis du har livsarvinger. De sidste tre fjerdedele kan du testamentere til hvem du vil.

Hvis du ønsker at øremærke dele af eller hele din arv til IMCC, er du velkommen til at spørge os eller vores advokat til råds. Den værdi, som du vælger at testamentere, går direkte til IMCC, da IMCC er fritaget for at betale arveafgift.

Der er en række formkrav til udformningen af dit testamente, som skal overholdes. Det er ikke nok blot at fortælle de kommende arvinger, hvordan du ønsker arven fordelt, og det er heller ikke tilstrækkeligt bare at skrive det ned på papir.

I princippet kan man selv skrive sit testamente, men i de fleste tilfælde anbefales det, at man henvender sig til en advokat. Det anbefales også typisk, at et testamente bliver registreret hos en notar, da dette giver den største sikkerhed for, at ønskerne i testamentet bliver fulgt helt præcist.

Du er velkommen til at kontakte IMCC’s sekretariat på +45 61 60 47 35 eller skrive til vores sekretariatsleder Mikael, på mikael@imcc.dk for nærmere oplysninger om at testamentere til IMCC.

IMCC kan henvise til en advokat, som kan hjælpe dig med at oprette et testamente til fordel for IMCC.