Vælg en side

Om PsykOBS

Sindslidelse er et emne, som for mange, er stærkt tabuiseret og svært at tale åbent om. Det gælder både sindslidende, deres pårørende og i samfundet generelt. Mange med psykisk lidelse føler sig stigmatiseret i samfundet.

Formålet med PsykOBS er at bryde tabuet og tavsheden omkring det at have en psykisk lidelse. Mange tabuer opstår gennem fremstillinger på film og i medier. De billeder vil vi gerne gøre op med!

Vi ved, at det kan være svært at tale om psykisk sygdom. Særligt hvis man ikke har en forståelse for, hvad en psykisk sygdom er. Vi ser, at ud af tavsheden spirer netop skam, fordomme og tabuer, der kun fordrer yderligere til stilhed.

PsykOBS mener, at det er afgørende at målrette denne indsats mod unge, så de tidligt får en viden om sindslidelse, som forhåbentligt vil gøre, at de får en mere åben og fordomsfri tilgang til emnet.

Derigennem ønsker vi at gøre afstanden til sundhedsvæsenet, og vejen til at søge hjælp, kortere. Gennem forståelse og accept af, hvad sindslidelse er, hvor ingen behøver at være alene med sine lidelser.

Vores struktur

PsykOBS er et undervisningstilbud for gymnasieelever

Undervisningens formål er ikke som sådan at undervise i psykiatri, men at give et indblik i, hvordan det føles at have forskellige diagnoser.

Der vil blive gennemgået de hyppigste psykiatriske diagnoser, så eleverne får en fælles viden til baggrund for efterfølgende diskussion.

Vi vil derudover lave en kort gennemgang af behandlingsmulighederne i
psykiatrien. Herefter vil eleverne gennem gruppearbejde med cases aktiveres, hvor der efterfølgende samles op på disse i plenum.

Afslutningsvist vil vi lege en ”holdningsleg”, hvor forskellige påstande/fordomme om psykisk sygdom afprøves, og eleverne skal aktivt tilkendegive deres mening.

Undervisningen tager cirka 2 timer, men kan variere i forhold til klassens skema. Vi har også mulighed for at lave et særligt program, der kan tage over de almindelige 2 timer. Kontakt os, for at høre nærmere om mulighederne på jeres gymnasium.

Vi arbejder på en afslappet måde, der giver eleverne lyst til  aktivt at tage del i undervisningen. Det er målet at de unge kan tage stilling til og overveje egne og venners forhold til psykisk sygdom. Vores materiale tager udgangspunkt i Psykiatrifonden og Sundhed.dk samt WHO.

Pssst! Hvis du mener at din klasse, eller dit gymnasium, ville nyde godt af et besøg fra PsykOBS, send da en mail til:

København/Sjælland: psykobs.kbh@imcc.dk

Fyn: psykobs.odense@imcc.dk

Jylland: psykobs.aalborg@imcc.dk

Øvrige: psykobs@imcc.dk

Hvem er vi?

PsykOBS gruppen består primært af studerende fra studierne: medicin, folkesundhedsvidenskab og psykologi. Vi er alle fælles om at have en stor interesse for psykiatri og ønsker at italesætte de problematikker, der kan følge af at have en psykisk lidelse.  Vi er en del af the International Medical Cooperation Committee (IMCC), som er en organisation der arbejder for frivilligt sundhedsfremmende arbejde.

Hvis du godt kunne tænke dig at være med i PsykOBS frivillige arbejde, er du altid velkommen. Det eneste du skal gøre er at melde dig ind i IMCC her, og kontakte psykobs@imcc.dk.

Du kan læse mere om IMCC´s frivillige arbejde på resten af denne hjemmeside. Er du interesseret i at vide mere om PsykOBS historie, kan du læse om den her

Vi skal have tavsheden brudt! Så tabuer og fordomme kan sættes til debat – og måske endda sendes til tælling!

Hvis du har nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os – du kan findes vores kontaktoplysninger her.

Vil I gerne sætte mental sundhed på dagsordenen med PsykOBS?

Undervisningens formål er ikke som sådan at undervise i psykiatri, men at give et indblik i, hvordan det føles at have forskellige diagnoser. Der vil blive gennemgået de hyppigste psykiatriske diagnoser.

Vi laver en kort gennemgang af behandlingsmulighederne i psykiatrien. Herefter vil eleverne gennem gruppearbejde med cases aktiveres, hvor der efterfølgende samles op og debatteres. Afslutningsvist vil vi lege en ”holdningsleg”.

Holdningslegen består af forskellige påstande/fordomme om psykisk sygdom. Disse påstande vil eleverne skulle forholde sig til og aktivt tilkendegive deres mening. Gennem hele undervisningen samles der op, således at eleverne bliver hørt, men ligeledes for at bryde tabu om tavshed og italesat psykisk sygdom i et åbent forum.

Det er vigtigt for os, at det handler om at italesætte og ikke at irettesætte. Det er åben dialog og lysten til at forstå medmenneskerne omkring os, der er vigtig.

Vil du have PsykOBS på besøg? Så kontakt den nærmeste PsykOBS lokalafdeling.

Hvis du mener at din klasse, eller dit gymnasium, ville nyde godt af et besøg fra PsykOBS, send da en mail til:

København/Sjælland: psykobs.kbh@imcc.dk

Fyn: psykobs.odense@imcc.dk

Jylland: psykobs.aalborg@imcc.dk

Øvrige: psykobs@imcc.dk

Undervisningen tager 1,5-2 timer, men kan variere i forhold til klassens skema.

Vi tager ikke penge for foredraget, men vil gerne have dækket vores rejseomkostninger.

Bliv frivillig

Vi er en voksende gruppe af frivillige fra medicin-, psykologi- og folkesundhedsvidenskab, der

alle er meget engagerede i arbejdet. Vores undervisere uddannes to gange om året. Derudover er det muligt for nye medlemmer, at komme med ud at observere undervisningen på gymnasierne, hvis klassens kontaktperson vurderer at det er i orden.

Projektet er under konstant udvikling. Vi arbejder således på altid at have det nyeste materiale, de bedste undervisere og de nyeste metoder til spændende og vedkommende undervisning.

Du er mere end velkommen i vores gruppe og til at tage del i kampen mod tavsheden.

National aktivitetsleder

Dorentina Mehmeti  – email: psykobs@imcc.dk

Lokale aktivitetsledere

København: Emilie Rosager – email: psykobs.kbh@imcc.dk

Aalborg: Emma Krogsgaard – email: psykobs.aalborg@imcc.dk

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her!
Og hold dig opdateret.
ErrorHere