København

imcckbh

Lokalbestyrelsen i København

Vi i lokalbestyrelsen er dit bindeled til både aktivitetsgrupper, bestyrelse, andre medlemmer af IMCC og fakultetets andre organisationer. Det er os, der står for den daglige drift af lokalafdelingen i København.

 

Vores vigtigste opgave er at sørge for, at vi altid har en velfungerende lokalafdeling med glade og engagerede aktivitetsgrupper og medlemmer. Desuden arbejder vi på at give vores aktiviteter de bedst mulige forudsætninger for at udvikle sig ved at arrangere kurser og ved at skabe fællesskab på tværs af grupperne.

 

Hvis du har en god ide til, hvad lokalbestyrelsen kan arbejde videre med eller vil vide mere om IMCC, så kig forbi til et lokalbestyrelsesmøde eller send en mail til kbh@imcc.dk. I kalenderen her på siden kan du altid finde frem til, hvornår vi holder det næste møde.

 

Vil du vide mere om, hvad der foregår i IMCC København, så find os på Facebook.

 

Nøgler

Mangler din aktivitetsgruppe nøgle til kontoret, så kig forbi i landssekretariatet i kontortid og fang Nina som er ansvarlig for nøgleudlevering.

 

Lokalbestyrelsen

  • Formand: Clara Bruun
  • Økonomiansvarlig: Olivia Schou-Lorentzen
  • Menigt medlem: Nikoline Møller Lynnerup
  • Menigt medlem: Sigrid Bergmann
  • Menigt medlem: Anne-Sofie Seidelin
  • Menigt medlem: Anna Berg Hansen
  • Menigt medlem: Frederik Brainin

Hvad arbejder vi med i 2018?

I 2018 har vi arbejdsgrupper med fokus på PR (Frederik og Clara), socialt sammenhold (Nikoline), kompetenceudvikling (Anne-Sofie og Olivia) og rekruttering (Anna).

 

Dokumenter, vedtægter mm.

Her finder du IMCC Københavns Vedtægter pr. 16. november 2015 (Der forekom ingen vedtægtsændringer i 2016)

Her finder du referatet fra IMCC Københavns seneste Lokal generalforsamling 1711-2016

Generalforsamling (2014)