Bestyrelsesmøder 2019

Bestyrelsesmøder 2019

Efteråret 2019:

  • 25. august: Referat 23.08.2019
  • 14. september i Aarhus: 14.09.2019_ Referat
  • 28. september i København
  • 9. oktober online
  • 29. oktober online
  • 22.-24 november: overleveringsweekend med den nye landsbestyrelse
  • 14. december i København

Hvis man ønsker at se tidligere bestyrelsesreferater, gå da til siden “Bestyrelsesreferater”. 

Frist, deadlines og mødesteder

Tildeling af puljemidler finder sted på bestyrelsesmøder. Fristen for at indsende en puljeansøgning er 1 uge før næstkommende bestyrelsesmøde.