Vision og mission

Vision Mission billede

 

Vision

IMCC arbejder for at skabe en retfærdig verden, hvor alle har lige adgang til sundhedsydelser og er fysisk, mentalt og socialt velbefindende.

 

Mission

 • Vi fremmer lokalt, nationalt og internationalt samarbejde om sundhedsfremmende tiltag.
 • Vi øger viden om sundhedsrelaterede emner og stillingtagen hertil via oplysning og debat.
 • Vi giver vore medlemmer et reflekteret, nuanceret og helhedsorienteret syn på sundhed skabt i et tværfagligt forum.
 • Vi skaber muligheder for personlig og faglig udvikling for vore medlemmer.

 

Vores værdier

 • Ansvarlighed: Vi er ansvarsbevidste i vort arbejde, hvilket sikrer IMCCs målgrupper.
 • Kort vej fra idé til handling: Vi skaber rum for, at IMCCs medlemmer kan omsætte gode idéer til bæredygtige aktiviteter.
 • Frivillighed: Vi bygger organisationens aktiviteter på frivilligt arbejde, hvor lyst og engagement driver værket.
 • Socialt fællesskab: Vi skaber et åbent og inkluderende fællesskab af ligeværdige medlemmer.

 

Forudsætninger

 • IMCC favoriserer ikke bestemte politiske, religiøse, sociale, etniske, nationale, seksuelle eller andre grupperinger.
 • IMCC er en ikke-profitsøgende organisation.
 • IMCC er en almennyttig og velgørende organisation.
 • IMCC er en ungdomsorganisation.