Ungdomslederne i Zimbabwe

“We need to find the root of the problem,” sagde Harold, da vi for fjerde gang besøgte ham og de andre frivillige hos House of Smiles, der er et dagcenter for gadebørn i Harare, hvor de kan komme og få mad, få vasket deres tøj, tage et tiltrængt bad eller nyde at sove i skyggen uden frygt for at blive røvet eller misbrugt.

Imunzi3

Centret er privatejet, men drives primært af unge frivillige, der blandt andet underviser i engelsk, IT, matematik eller musik. Ligeledes er der hver onsdag peer-to-peer sessioner, hvor temaet er ”sexual reproductive health and rights”, med særligt fokus på HIV. Undervisningen tager udgangspunkt i interaktive og kreative metoder, der favner børnenes og de unges manglende skrive-og læsefærdigheder, og materialerne er udviklet til at hjælpe gadebørnene forstå komplekse sociale problemstillinger og signaler, såsom hvordan kropssprog og samtykke er vigtige for sociale interaktioner. Undervisningsmaterialet er udviklet af UNICEF og indeholder blandt andet billeder af kønsorganer og små visualiseringer af de forskellige faser i HIV-smitte, -testning og -behandling.

De frivillige hos House of Smiles er super engagerede i deres arbejde og inspirerede os i høj grad til at se på HIV-problematikken fra et nyt perspektiv, hvor børnene aktivt fravælger at blive testet for HIV: Både fordi der, grundet stof- og seksuelt misbrug, er høj risiko for at de er HIV-positive, og at det ikke er muligt for dem at opbevare deres medicin, da den også kan bruges til at blande rusmidler, og derfor bliver frarøvet dem i gademiljøet. At leve med håbet om at være HIV negativ er således at foretrække for børnene og de unge.

Imunzi2Personalet på centret påpeger, at for at løse problematikken omkring gadebørn og HIV, må man lede efter roden til problemet. For personalet og de frivillige handler det derfor om at finde ud af, hvor barnet kommer fra, og om der er mulighed for at skabe kontakt til familiemedlemmer der kan støtte barnet. Ligeledes påpeger de frivillige, at en stor del af den høje prævalens af HIV skyldes stofmisbrug og stigmatisering af de børn, der lader tager sig mod til at lade sig teste. Som Darlington påpegede, var denne tilgang meget ressourcekrævende og ville kræve samarbejde med andre instanser inden for området. Efter denne udtalelse, skyndte vi os selvfølgelig at invitere ham og de andre seje frivillige til vores workshop den næste dag under temaet Networking and Advocacy.

Til vores networking-workshop var House Of Smiles, sammen med de seks andre repræsenterede organisationer, med til at fremme diversiteten i den dialog, vi forsøgte at skabe omkring vigtigheden af stærke netværk, både i opstarten og sikringen af et projekt, og i styrkelsen af den samfundsmæssige indflydelse, vi ønsker at skabe i Zimbabwe.

Imunzi1Formålet med workshoppen var endvidere at gøre organisationerne opmærksomme på, at der er andre organisationer i Harare, der arbejder med lignende problemstillinger eller målgrupper, sådan at disse organisationer kan inspirere hinanden i deres videre arbejde, og potentielt mere bæredygtige samarbejder kan opstå. Vi fik fantastisk feedback, og deltagerne viste stor interesse for hinandens organisationer, hvor flere arbejdede videre på at facilitere events, der bliver ført ud i livet på World Aids Day den 1. december.

Det var meget bekræftende for os som ungdomsledere at se engagementet hos de fremmødte, og ikke mindst hvordan de skabte relationer, der helt sikkert kommer til at vare ved, selv efter vi er rejst hjem til Danmark.