Ulovlig handel med organer skal stoppes med oplysning

En ny aktivitet, IMCC ETMO, er undervejs. Aktiviteten er udsprunget af Donaids afdeling i Odense og skal ske i samarbejde med en partner i Rumænien. Aktiviteten efterlyser engagerede IMCC’ere, der har lyst til at være med til at køre projektet i gang.

Handel med organer er ulovligt, men da lovligt tilgængelige organer kun dækker 15 procent af behovet på verdensplan, er ulovlig handel med organer et stigende problem, skønt de fleste lande gennem de seneste 20 år har indført lovgivning på området. I Europa findes problemet med rekruttering af folk til afgivelse af organer på det sorte marked især i Syd- og Østeuropa, og ”donorerne” er ofte fattige fra landområderne eller på andre måder udsatte personer, der enten ufrivilligt eller med udsigt til betaling, afgiver f.eks. en nyre. Der er desuden forlydender om, at flygtende børn og unge fra krigen i Syrien er i risiko for at blive ofre for organhandel i Europa.

Mange involverede
Ulovlig handel med organer omfatter en række led – fra de ofte fattige og udsatte ”donorer” over transportører, brokers, de læger og sygeplejersker, der udfører transplantationen, myndigheder/politi, der lukker øjnene mod betaling – samt naturligvis modtagerne af organerne, populært kaldet organturister.

Et af de europæiske lande, hvor organhandel og ulovlige transplantationer finder sted, er Rumænien.

Lokal Aktivitetsleder for Donaid Odense, Frederik DamsgaardHøjsager er en af initiativtagerne til IMCC ETMO fortæller:

”Ideen opstod på IMFSA’s møde i Tanzania i sommers, hvor vi fik kontakt med den rumænske udgave af IMCC, og Rumænien bliver fokus for projektet. Vores ramme bliver et training-of- trainers set-up, hvor vi underviser og oplyser rumænske medicinstuderende om processen i organdonation, så de kan formidle den viden videre. Men håbet er selvfølgelig på sigt en generel folkeoplysning, så den viden når ud til f.eks. Rumæniens skoleklasser og gymnasieelever.”

Bred tilgang
Frederik understreger, at man i projektet er meget opmærksom på, at emnet er følsomt, og at man skal træde varsomt og tage den lokale samfundsmæssige kontekst i betragtning. Han håber at få nogle engagerede IMCC’ere med i projektgruppen, meget gerne folkesundhedsvidenskabsstuderende eller andre med en bred tilgang, da der er et stort element samfunds- og kulturforståelse i projektet. Næste skridt bliver som sagt ansøgning og så partnersøgningstur til Rumænien.

Er du interesseret i at høre med om IMCC ETMO, kan du kontakte Frederik på mail frederik.hoejsager@gmail.com